Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 8
stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DWIKOZY

z dnia 8 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 422 i art. 423 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVII/132/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ze zm.

podaje się do publicznej wiadomości:

informację o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dwikozach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach zarządzonych na dzień 20 marca 2016 r.

Numer okręgu Granice okręgu   Liczba radnych wybieranych w okręgu,
w którym zarządzono wybory uzupełniające
14  Sołectwo: Mściów

Siedziba Komisji:
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Dwikozach jest Urząd Gminy w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15 – pokój nr 26 (1 piętro),
telefon nr 15/ 83 11 471  wew. 61, faks nr 15 8311404.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-01-08 11:30:01 | Data modyfikacji: 2016-01-13 10:23:07.
Data wprowadzenia: 2016-01-08 11:30:01
Data modyfikacji: 2016-01-13 10:23:07
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót