dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Opinie RIO strona główna 
Opinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2023 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i
objaśnieniami.

Uchwała nr 50/2024 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-04-22 09:53:10 | Data modyfikacji: 2024-04-22 09:54:35.
Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Dwikozy

Uchwała nr 30/2024 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dwikozy

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-13 14:58:43.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu planowanego w uchwale
budżetowej Gminy Dwikozy na 2024 rok.

Uchwała nr 29/2024 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Dwikozy na 2024 rok.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-13 14:55:49 | Data modyfikacji: 2024-02-13 14:56:52.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Dwikozy na 2024 rok

Uchwała Nr 94/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dwikozy na 2024 rok

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-12-22 08:09:49.
Opinia RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy na 2024 rok

Uchwała nr 93/2023 VII SO Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-12-22 08:09:08.
Opinia RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
Rady Gminy Dwikozy w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2024-2037

Uchwała nr 92 /2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Dwikozy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2037

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-12-22 08:05:55.
Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty
kredytu długoterminowego przez Gminę Dwikozy

Uchwała nr 79/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Dwikozy

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-07-18 07:33:04.
Opinia RIO dotycząca opinii o wniosku komisji
rewizyjnej w sprawie absolutorium

Uchwała nr 61/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 maja 2023 roku dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-06-02 10:00:19.
Opinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z
wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2022 rok

Uchwała nr 44/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2022 rok

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-04-24 07:37:28.
Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Dwikozy - 2023

Uchwała nr 36/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dwikozy

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-02-20 09:20:30.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu planowanego w uchwale
budżetowej Gminy Dwikozy na 2023 rok.

Uchwała nr 35/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Dwikozy na 2023 rok.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-02-20 09:18:59.
Opinia RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
Rady Gminy Dwikozy w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2023-2037

Uchwała nr 112/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Dwikozy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2023-2037

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-12-02 11:25:29.
Opinia RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy Dwikozy na 2023 rok

Uchwała nr 111/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dwikozy na 2023 rok

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-12-02 11:25:00.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Dwikozy na 2023 rok

Uchwała Nr 110/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dwikozy na 2023 rok

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-12-02 11:24:16.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu planowanego w uchwale
budżetowej Gminy Dwikozy na 2022 rok.

Uchwała Nr 39/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Dwikozy na 2022 rok.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-10-17 09:00:19.
Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Dwikozy.

Uchwała Nr 38/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dwikozy.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-10-17 08:58:09.
Opinia RIO w sprawie opinii o informacji z
wykonania budżetu Gminy Dwikozy za I półrocze
2022 roku

Uchwała Nr 85/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2022 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za I półrocze 2022 roku

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-09-09 09:57:58.
Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty
kredytu długoterminowego przez Gminę Dwikozy

Uchwała Nr 87/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Dwikozy

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:57:35.
Opinia RIO sprawie opinii o wniosku komisji
rewizyjnej w sprawie absolutorium

Uchwała Nr 67/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-30 09:57:16.
Opinia RIO sprawie opinii o sprawozdaniach z
wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2021 rok

Uchwała Nr 50/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-10 13:30:30.
Opinia RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dwikozy na
lata 2022-2037.

Uchwała Nr 153/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2022-2037.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-12-31 08:48:56.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Dwikozy na 2022 rok.

Uchwała Nr 152/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dwikozy na 2022 rok.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-12-31 08:46:53.
Opinia RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy Dwikozy na 2022 rok.

Uchwała Nr 151/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dwikozy na 2022 rok.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-12-31 08:44:05.
Opinia RIO w sprawie opinii o informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Dwikozy za I
półrocze 2021

Uchwała Nr 126/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dwikozy za I półrocze 2021

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-10-08 11:15:58 | Data modyfikacji: 2021-10-08 11:17:21.
Opinia RIO w sprawie opinii o wniosku komisji
rewizyjnej w sprawie absolutorium

Uchwała Nr 76/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-15 13:07:47.
Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty
kredytu długoterminowego przez Gminę Dwikozy.

Uchwała Nr 81/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Dwikozy.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-11 13:52:55.
Opinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z
wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2020 rok wraz
z informacją o stanie mienia jednostek samorządu
terytorialnego i objaśnieniami

Uchwała Nr 70/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-07 13:11:47.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Dwikozy na 2020 rok

Uchwała Nr 186/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dwikozy na 2020 rok

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-08 08:08:07.
Opinia RIO w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w
sprawie absolutorium

Uchwała Nr 76/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-08 07:57:09.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu planowanego w uchwale
budżetowej Gminy Dwikozy na 2021 rok

Uchwała Nr 38/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Dwikozy na 2021 rok

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-05 11:35:08.
Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Dwikozy

Uchwała Nr 37/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dwikozy

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-05 11:32:14.
Opinia RIO w sprawie opinii o Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Dwikozy na lata
2021-2037.

Uchwała Nr 194/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2021-2037.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:24:40.
Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu planowanego w
projekcie uchwały budżetowej Gminy Dwikozy na
2021 r.

Uchwała Nr 193/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dwikozy na 2021 r.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:23:40 | Data modyfikacji: 2020-12-28 12:25:05.
Opinia RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu
Gminy Dwikozy na 2021 rok

Uchwała Nr 192/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Dwikozy na 2021 rok

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:11:51.
Opinia RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Dwikozy

Uchwała Nr 115/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 września 2020 roku w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dwikozy za I półrocze 2020 roku.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-10-02 08:05:19 | Data modyfikacji: 2020-10-02 09:15:03.
Opinia RIO w sprawie opinii o wniosku komisji
rewizyjnej w sprawie absolutorium

Uchwała Nr 71/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-07-10 10:51:09.
Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty
kredytu długoterminowego przez Gminę Dwikozy.

Uchwała Nr 76/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Dwikozy.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:27:33.
Opinia RIO w sprawie projeku uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata
2020-2033

Uchwała Nr 187/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2020-2033

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-05 13:43:04.
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej
Gminy Dwikozy na 2020 rok.

Uchwała Nr 185/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dwikozy na 2020 rok.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-05 13:40:37.
Opinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z
wykonania budżetu Gminy Dwikozy rok 2019

Uchwała Nr 54/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-04-24 09:17:58.
Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Dwikozy

Uchwała Nr 34/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dwikozy

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:39:48.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu planowanego w uchwale
budżetowej Gminy Dwikozy na 2020 roku

Uchwała Nr 33/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Dwikozy na 2020 roku

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:37:32.
Opinia RIO w sprawie opinii o informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Dwikozy za I
półrocze 2019 roku

Uchwała Nr 110/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dwikozy za I półrocze 2019 roku

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-10-28 07:45:02.
Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty
kredytu długoterminowego przez Gminę Dwikozy.

Uchwała Nr 83/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Dwikozy.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:24:12.
Opinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z
wykonania budżetu Gminy Dwikozy rok 2018

Uchwała Nr 68/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2018 wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-10 16:05:40.
Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Dwikozy

Uchwała Nr 37/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dwikozy

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-10 16:03:19.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu na 2019 r.

Uchwała Nr 36/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Dwikozy na 2019 rok.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:58:00 | Data modyfikacji: 2019-05-10 16:02:25.
Opinia RIO w sprawie projeku uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata
2019-2029

Uchwała Nr 186/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:53:55 | Data modyfikacji: 2019-05-10 14:56:34.
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej
Gminy Dwikozy na 2019 rok.

Uchwała Nr 185/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dwikozy na 2019 rok.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:51:04.
Opinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z
wykonania budżetu Gminy Dwikozy rok 2017

Uchwała Nr 55/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Dwikozy rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:05:43.
Opinia RIO w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w
sprawie absolutorium za rok 2017

Uchwała Nr 77/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:00:37.
Opinia RIO w sprawie projektu budżetu Gminy
Dwikozy na lata 2018 rok.

Uchwała Nr 124/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Dwikozy na lata 2018 rok.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:21:50.
Opinia RIO w sprawie projeku uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata
2018-2029

Uchwała Nr 126/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2018-2029.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:19:56.
Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu
długoterminowego przez Gminę Dwikozy

Uchwała Nr 50/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Dwikozy.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:54:47 | Data modyfikacji: 2018-04-06 09:56:00.
Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu
wykoanania budżetu Gminy Dwikozy za I półrocze
2017

Uchwała Nr 85/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 września 2017 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykoanania budżetu Gminy Dwikozy za I półrocze 2017 rok.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:48:32.
Opinia RIO w sprawie deficytu budżetu Gminy
Dwikozy

Uchwała Nr 44/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Dwikozy na 2018 rok.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:59:07.
Opinia RIO w sprawie prawidłowości kwoty długu
Gminy Dwikozy

Uchwała Nr 43/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Dwikozy.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:55:36.
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2016
rok

Uchwała Nr 39/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-04 14:43:43.
Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy I półrocze 2015

Uchwała Nr 86/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 września 2015 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dwikozy za I półrocze 2015 roku.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-10-20 18:39:55.
Opinia RIO w sprawie projektu WPF na lata
2015-2027

Uchwała Nr 144/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wielolrtniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2027.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-10-20 18:36:07.
Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr 143/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Dwikozy na 2015 rok.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-10-20 18:31:56 | Data modyfikacji: 2015-10-20 18:34:06.
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2014
rok

Uchwała Nr 35/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia samorządu terytorialnego i objasnieniami.

OPINIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-08 11:00:32.
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2013
rok

 


Uchwała Nr 51/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w kielcach z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia samorządu terytorialnego i objasnieniami.

 op24042014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-27 10:33:43.
Data wprowadzenia: 2014-06-27 10:33:43
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl