dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Ochrona środowiska strona główna 

Ochrona środowiska

Decyzja znak: KR.ZUZ.4.4100.55/3.2018.AK/7278
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
 
DX-2500N_20181214_140516.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-12-14 14:33:11.
Decyzja znak: KR.ZUZ.4.4100.55/1.2018.AK/7198
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
 
DX-2500N_20181214_092322.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:01:20.
Rozporządzenie nr 5/2018 Wojewody
Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału
sanitarnego dzików

W związku z możliwością wystapienia na terenie powiatu sandomierskiego choroby zakaźnej zwierząt - afrykańskiego pomoru świń Wojewoda Świętokrzyski wydał rozporządzenie nr 5/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików.


 

 
Rozporządzenie nr 5-2018 Wojewody Świętokrzyskiego .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:03:28.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak
KR.ZUZ.4.421.106.2018.AK/4126 dn. 30 lipca 2018 r.

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.

 
Wody Polskie 30.07.2018.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-08-08 13:44:39.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak
KR.ZUZ.4.421.124.2018.AK/2970 dn. 13 czerwca 2018
r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 11+781 do km 12+571".

 
DX-2500N_20180620_080213.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-06-20 08:44:39.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak
KR.ZUZ.4.421.126.2018.AK/2966 dn. 13 czerwca 2018
r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 10+872 do km 11+781".

 
DX-2500N_20180620_080058.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-06-20 08:39:53.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak
KR.ZUZ.4.421.87.2018.AK/2913 z dn. 06 czerwca 2018
r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiejnr 777 na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 10+140 do km 10+872".

 
informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego (2).pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:12:38.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak
KR.ZUZ.4.421.87.2018.AK/2779 dn. 04 czerwca 2018
r.

Informacja o wszczęciu postępowania administarcyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 9+380 do km 10+140".

 
informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 10:48:16 | Data modyfikacji: 2018-06-12 10:52:12.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak KR.ZUZ.4.421.77.2018.AK dn.
28 marca 2018 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 6+341,00 do km 6+939,80".

 
plik.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 08:28:59 | Data modyfikacji: 2018-04-17 08:31:44.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak KR.ZUZ.4.421.78.2018.AK dn.
28 marca 2018 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 7+855 do km 8+400".

 
DX-2500N_20180406_103211.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:17:26 | Data modyfikacji: 2018-04-17 08:31:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy
RPG.062.01.2017.R.K

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy RPG.062.01.2017.R.K z dnia 09.01.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dwikozy".

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-09 14:27:52 | Data modyfikacji: 2018-04-17 08:31:44.
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
DLA GMINY DWIKOZY na lata 2014 - 2032

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:31:01 | Data modyfikacji: 2014-12-08 13:32:37.
Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:31:01
Data modyfikacji: 2014-12-08 13:32:37
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl