dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Ochrona środowiska strona główna 
Wody Polskie - wszczęcie postępowania
administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KS.ZUZ.4211.7.2024.WB z dnia 24.04.2024 r.

 Wody Polskie -wszczęcie postępowania administracyjnego.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2024-04-30 09:14:14 | Data modyfikacji: 2024-04-30 09:21:09.
Obwieszczenie z dnia 08.02.2024 r.
 SKM_C250i24020914590.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2024-02-09 14:57:25.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.04.2023 r.

Zawiadamomienie o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznych

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-10-20 08:46:18.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach z dnia 05 października
2023 r.
 SKM_C250i23101111000.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2023-10-11 12:01:33 | Data modyfikacji: 2023-10-11 12:04:25.
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z dnia 21.09.2023 r.
 OBWIESZCZENIE .pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2023-09-22 14:54:12.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-09-05 14:57:59.
Obwieszczenie Wody Polskie

OBWIESZCZENIE


W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. sieci gazowej średniego ciśnienia

 OBWIESZCZENIE Wody Polskie.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-08-10 13:34:38.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 KR.ZUZ.4.4210.123.2023.WB.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2023-07-19 11:51:45.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach znak:
WOO-I.420.1.8.2023.NS.2
 OBWIESZCZENIE Z DNIA 07.07.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2023-07-11 09:18:20.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 18.11.2022 r.
 KR.ZUZ.4.4210.250.2022.PA.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2022-11-22 11:25:52 | Data modyfikacji: 2022-11-22 11:27:21.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 21 września 2022
r.
 DX-2500N_20220923_125700.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2022-09-23 13:04:05 | Data modyfikacji: 2022-09-23 13:05:20.
Decyzja nr OŚR.7021.10.03.2022.K.L. z dnia
16.09.2022 r.

DECYZJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-09-19 11:52:49.
Zawiadomienie z dnia 21.07.2022 r. nr
OŚR.7021.10.2022.K.L.

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 08:43:33.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 18.05.2022
r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2022-05-24 07:58:35.
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie o wszczęciu postępowania z dnia 07
lutego 2022 r.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2022-02-09 12:32:43 | Data modyfikacji: 2022-02-09 12:35:24.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 28.04.2021 r.
 ZAWIADOMIENIE.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2021-05-07 08:55:31.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dwikozy z dnia
13.04.2021 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dwikozy do roku 2023

 Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 13.04.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2021-04-13 11:49:18.
Informacja o wszczęciu postępowania z dnia
11.12.2020 r.

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-12-21 11:20:32 | Data modyfikacji: 2020-12-21 14:27:15.
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia
pn.:,,Przebudowa Bulwaru nad Wisłą-etap II
Koprzywianka w Sandomierzu"
 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:55:02.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak:
KR.ZUZ.4.4210.79.2020.AK/3108
 Zawiadomienie ZUZ Sandomierz - 14 05 2020 wszczęcia postępowania ZZS Zarząd Zlewni Sand. Zbiornik retencyjny.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2020-05-26 07:59:27.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dn.14.05.2020r.

KR.ZUZ.4.4210.79.2020.AK.3107.pdf

 

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2020-05-20 13:19:53.
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 05.12.2019 r.

KR.ZUZ.4.421.254.2019.AK/8213

 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:34:14.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sandomierzu PGW Wody Polskie z dnia 02.12.2019r.

KR.ZUZ.4.421.186.2019.AK. 8117.pdf

 

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:17:56.
Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia:15.11.2019r.

KR.ZUZ.4.421.264.2019.MO/7805

 DX-2500N_20191125_091549.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2019-11-25 11:28:29.
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 28.10.2019 r.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 28.10.2019 r. nr KR.ZUZ.4.421.281.2019.ES/7311

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-11-05 14:08:04.
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 25.10.2019 r.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.10.2019 r. nr KR.ZUZ.4.421.186.2019.AK/7360

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-11-05 14:06:11.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:41:01.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
-Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 04.10.2019 r.
Obwieszczenie z dnia 04.10.2019 r.
 KR.ZUZ.4.421.264.2019.MO-6810 - 6814 .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-10-11 08:12:50.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie –
Obwieszczenie z dnia 04.09.2019
 KR.ZUZ.4.421.145.2019.MO6237.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-09-10 10:38:09.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 02.09.2019 r.
 KR.ZUZ.4.421.230.2019.AK6208.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-09-10 10:36:26.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 29.07.2019 r.
 KR.ZUZ.4.421.145.2019.MO 5374.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:29:03 | Data modyfikacji: 2019-08-02 12:29:48.
Państwowe Gospodartswo Wodne Wody Polskie -
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 22.07.2019
 KR.ZUZ.4.421.316.2019.AK5221.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-07-25 14:43:32 | Data modyfikacji: 2019-07-25 14:44:30.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 09.07.2019
 KR.ZUZ.4.421.185.2019.ES4910 4911.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:39:19.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 22.05.2019

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej oraz na usługi wodne 

KR.ZUZ.4.421.246.2018.MO-3890.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:40:27 | Data modyfikacji: 2019-05-31 13:43:28.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie –
Obwieszczenie z dnia 20.05.2019

Obwieszczenie o udzieleniu Gminie Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego i usługi wodne.

 KR.ZUZ.4.421.48.2019.MO-3849 .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-05-22 11:15:03.
Wody Polskie, Informacja o wszczęciu
postępowania administracyjnego znak:
KR.ZUZ.4.421.105.2019.AK/3492 z dnia 06.05.2019 r.
 KR.ZUZ.4.421.105.2019.AK 3492 .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:52:16.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak:
KR.ZUZ.4.421.326.2018.AK/1755 z dnia 22.02.2019 r.
 DX-2500N_20190307_065017.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2019-03-19 09:19:23.
Wody Polskie, Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego znak:
KR.ZUZ.4.421.321.2018.AK/782 z dnia 25.01.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. cofnięcia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  ul. Spółdzielcza 15; 27-620 Dwikozy pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Sandomierskiego RO.XIIIoś-6341.17.2016 z dnia 18.05.2016 r. 

 Wody Polskie KR.ZUZ.4.421.321.2018.AK-782.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-02-04 08:50:35.
Wody Polskie, Informacja o wszczęciu
postępowania administracyjnego znak:
KR.ZUZ.4.421.321.2018.AK/781 z dnia 25.01.2019 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. cofnięcia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  ul. Spółdzielcza 15; 27-620 Dwikozy pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Sandomierskiego RO.XIIIoś-6341.17.2016 z dnia 18.05.2016 r. 

 Wody Polskie KR.ZUZ.4.421.321.2018.AK-781.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-02-04 08:47:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak:
KR.ZUZ.4.421.11.2019.AK/212 z dnia 11.01.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. cofnięcia ZPOW Dwikozy Spółka Akcyjna ul. Nadwiślańska 1, 27-620 Dwikozy pozwolenia wodnoprawnego

 DX-2500N_20190117_070532.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2019-01-17 07:44:16.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak:
KR.ZUZ.4.421.11.2019.AK/211 przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. cofnięcia ZPOW Dwikozy Spółka Akcyjna ul. Nadwiślańska 1, 27-620 Dwikozy pozwolenia wodnoprawnego

 DX-2500N_20190117_070512.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2019-01-17 07:39:55.
Decyzja znak: KR.ZUZ.4.4100.55/4.2018.AK/7340
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
 DX-2500N_20181218_123029.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-12-18 13:02:15.
Decyzja znak: KR.ZUZ.4.4100.55/2.2018.AK/7330
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
 DX-2500N_20181218_122928.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:59:14.
Decyzja znak: KR.ZUZ.4.4100.55/3.2018.AK/7278
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
 DX-2500N_20181214_140516.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-12-14 14:33:11.
Decyzja znak: KR.ZUZ.4.4100.55/1.2018.AK/7198
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
 DX-2500N_20181214_092322.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:01:20.
Rozporządzenie nr 5/2018 Wojewody
Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału
sanitarnego dzików

W związku z możliwością wystapienia na terenie powiatu sandomierskiego choroby zakaźnej zwierząt - afrykańskiego pomoru świń Wojewoda Świętokrzyski wydał rozporządzenie nr 5/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików.


 

 Rozporządzenie nr 5-2018 Wojewody Świętokrzyskiego .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:03:28.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak
KR.ZUZ.4.421.106.2018.AK/4126 dn. 30 lipca 2018 r.

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.

 Wody Polskie 30.07.2018.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-08-08 13:44:39.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak
KR.ZUZ.4.421.124.2018.AK/2970 dn. 13 czerwca 2018
r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 11+781 do km 12+571".

 DX-2500N_20180620_080213.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-06-20 08:44:39.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak
KR.ZUZ.4.421.126.2018.AK/2966 dn. 13 czerwca 2018
r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 10+872 do km 11+781".

 DX-2500N_20180620_080058.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-06-20 08:39:53.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak
KR.ZUZ.4.421.87.2018.AK/2913 z dn. 06 czerwca 2018
r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiejnr 777 na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 10+140 do km 10+872".

 informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego (2).pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:12:38.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak
KR.ZUZ.4.421.87.2018.AK/2779 dn. 04 czerwca 2018
r.

Informacja o wszczęciu postępowania administarcyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 9+380 do km 10+140".

 informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-06-12 10:48:16 | Data modyfikacji: 2018-06-12 10:52:12.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak KR.ZUZ.4.421.77.2018.AK dn.
28 marca 2018 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 6+341,00 do km 6+939,80".

 plik.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 08:28:59 | Data modyfikacji: 2018-04-17 08:31:44.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego znak KR.ZUZ.4.421.78.2018.AK dn.
28 marca 2018 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 7+855 do km 8+400".

 DX-2500N_20180406_103211.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:17:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy
RPG.062.01.2017.R.K

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy RPG.062.01.2017.R.K z dnia 09.01.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dwikozy".

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-09 14:27:52.
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
DLA GMINY DWIKOZY na lata 2014 - 2032

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:31:01 | Data modyfikacji: 2014-12-08 13:32:37.
Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:31:01
Data modyfikacji: 2014-12-08 13:32:37
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl