dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Uchwały Rady Gminy > Sesja z 21-01-2016r. strona główna 
UCHWAŁA NR XV/71/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2016 rok.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-01 19:02:07.
UCHWAŁA NR XV/72/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-01 19:02:45.
UCHWAŁA NR XV/73/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-01 19:03:31.
UCHWAŁA NR XV/74/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-01 19:04:08.
UCHWAŁA NR XV/75/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez inne niż Gmina Dwikozy osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-01 19:05:01.
UCHWAŁA NR XV/70/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2016-2029.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-24 20:04:57.

Zobacz:
 Prawo Miejscowe - Baza Aktów Własnych .  Sesje Rady Gminy 2018 r.  .  Sesje Rady Gminy 2017 r.  .  Sesje Rady Gminy 2016 r.  .  Sesje Rady Gminy 2015 r. .  Sesje Rady Gminy 2014 r. .  Sesje Rady Gminy z lat ubiegłych .  Projekty Uchwał . 
Data wprowadzenia: 2017-01-24 20:04:57
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl