dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za rok 2017 strona główna 
Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-25 09:11:56.
Maria Wieczorek - Skarbnik Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:00:06.
Danuta Matyka - Sekretarz Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:59:54.
Józef Walas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:59:41.
Ewa Piorun - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:59:21.
Zdzisław Stępień - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:59:03.
Edward Dwojak - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:58:39.
Mieczysław Sawa - Dyrektor Zespołu
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w
Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:58:16.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:57:52.
Piotr Kiełczewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:57:14.
Anna Barańska-Cheba - Członek Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:56:47.
Dorota Kula - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:54:58.
Magdalena Binek - po. Dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:49:58.

Zobacz:
 - Radni .  - Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org. . 
Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:49:58
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl