dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2019 strona główna 
Magdalena Rurarz - osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu Wójta

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-01-21 08:58:09.
Mieczysław Sawa - Dyrektor Zespołu
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w
Dwikozach

OŚWIADCZENIE składane w związku z przejściem na emeryturę

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-30 09:22:44.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Dwikozach

OŚWIADCZENIE w związku zakończeniem działalności Publicznego Gimnazjum w Dwikozach

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-30 09:23:41.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Zespołu
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w
Dwikozach

OŚWIADCZENIE w związku objęciem stanowiska Dyrektora Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Dwikozach

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-30 09:23:55.

Zobacz:
 - Radni .  - Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org. . 
Data wprowadzenia: 2019-09-30 09:23:55
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl