dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za rok 2020 strona główna 
Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-27 19:08:26.
Mariola Żmuda - Zastępca Wójta Gminy Dwikozy

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:39:52.
Agata Kurek - Skarbnik Gminy Dwikozy

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:40:03.
Monika Mochul - Sekretarz Gminy Dwikozy

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:40:15.
Joanna Sekulska - Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:41:23.
Zdzisław Stępień - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:41:37.
Edward Dwojak - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:41:53.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Zespołu
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w
Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:42:14.
Piotr Kiełczewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:42:30.
Sebastian Marzec - Prezes Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:42:43.
Anna Barańska-Cheba - Członek Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:42:58.
Magdalena Binek - Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:43:12.
Magdalena Rurarz - osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu Wójta

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:43:27.

Zobacz:
 - Radni .  - Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org. . 
Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:43:27
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl