dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za rok 2021 strona główna 
Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 12:42:24.
Mariola Żmuda - Zastępca Wójta Gminy Dwikozy

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:31:24.
Agata Kurek - Skarbnik Gminy Dwikozy

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:31:35.
Monika Mochul - Sekretarz Gminy Dwikozy

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:31:46.
Joanna Sekulska - Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:32:01.
Zdzisław Stępień - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:32:13.
Edward Dwojak - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:32:25.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Zespołu
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w
Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:32:39.
Piotr Kiełczewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:32:49.
Sebastian Marzec - Prezes Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:32:59.
Anna Barańska-Cheba - Członek Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:33:10.
Magdalena Binek - Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:33:20.
Magdalena Rurarz - osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu Wójta

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:33:36.

Zobacz:
 - Radni .  - Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org. . 
Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:33:36
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl