dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Zobacz:
   Dowody osobiste
   Ewidencja ludności
   Urząd Stanu Cywilnego
   Oświata (stypendia, dowozy)
   Ewidencja działalności gospodarczej
   Koncesje alkoholowe
   Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
   Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
   Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę, opłaty za śmieci)
   Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie
   Drogownictwo
   Zamówienia publiczne
   Podatki i opłaty lokalne
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
   Wzory wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl