dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Załatwianie spraw strona główna 
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 wniosek_war_zab.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-16 13:23:50.
Wniosek o wyrażenie zgody na wejście na teren
pasa drogowego
 wniosek_zgod_pasdr.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-16 13:28:43.
Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia
działki od strony drogi
 wniosek_usyt_ogro.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-16 13:29:49.
Wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzew
(krzewów)
 wniosek_drzew.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-16 13:30:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy
 

Opublikowane przez: Renata Kraska | Data wprowadzenia: 2017-06-26 13:17:03.

Zobacz:
   Dowody osobiste
   Ewidencja ludności
   Urząd Stanu Cywilnego
   Oświata (stypendia, dowozy)
   Ewidencja działalności gospodarczej
   Koncesje alkoholowe
   Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
   Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
   Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę, opłaty za śmieci)
   Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie
   Drogownictwo
   Zamówienia publiczne
   Podatki i opłaty lokalne
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
   Wzory wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Data wprowadzenia: 2017-06-26 13:17:03
Opublikowane przez: Renata Kraska
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl