Dane kontaktowe

 

 LokalizacjaUrząd Gminy w Dwikozach
   ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

  Telefon
  Telefon:    +48 15 83 11 471
Fax   Fax:    +48 15 83 11 404

E-mail   E-mail: urzad@dwikozy.gmina.pl
   Skrytka ePUAP: /ux81gpa486/SkrytkaESP

 

Numer rachunku bankowego:

75 9429 0004 2001 0014 0184 0001 - Bank Spółdzielczy w Sandomierzu o/Dwikozy

na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:
– podatków i opłat lokalnych,
– opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów,
– opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
– opłaty skarbowej.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-08-26 11:41:56 | Data modyfikacji: 2022-08-26 12:11:06.
Data wprowadzenia: 2022-08-26 11:41:56
Data modyfikacji: 2022-08-26 12:11:06
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda