SKARGI I WNIOSKI

Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Wójta Gminy Dwikozy lub Zastępcę Wójta codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dwikozach oraz w każdy czwartek tygodnia od godziny 9.00 do 14.00 oraz od godz. 15.00 do godz. 16.00 - po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą  poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-06-01 20:11:39 | Data modyfikacji: 2023-06-01 20:13:53.
Data wprowadzenia: 2023-06-01 20:11:39
Data modyfikacji: 2023-06-01 20:13:53
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda