Ogłoszenie o przetargu

 


Wójt Gminy Dwikozy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dwikozy nr ewid 1541/51 o pow. 0,0240 ha obręb Dwikozy, gmina Dwikozy.

 Ogłoszenie o przetargu.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2024-04-19 09:38:48 | Data modyfikacji: 2024-04-19 09:41:59.
Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia
01.02.2024 r.
 SKM_C250i24020812220.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2024-02-08 12:32:32.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 3 lat, działka nr ewid. 84 obręb
Winiary
 Wykaz Winiary 84.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2024-01-19 11:27:06.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 3 lat, działka nr ewid. 1104 obręb
Dwikozy
 Wykaz Dwikozy 1104.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2024-01-19 11:24:54.
Wykaz nieruchomości nr ewid. 1541/51 w Dwikozach
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
 Wykaz Dwikozy dz nr 1541-51.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2024-01-11 11:49:58.
Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia
21.12.2023 r.
 SKM_C250i24010314180.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2024-01-03 14:17:07.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres do 3 lat, pawilon handlowy na działce nr
ewid 2073, obręb Dwikozy
 Dwikozy - pawilon handlowy 2073.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-10-20 13:57:15 | Data modyfikacji: 2023-10-20 13:58:08.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonej w
miejscowości Gałkowice Kolonia nr ewid. 179
 Decyzja - Gałkowice Kolonia 179.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-06-15 14:31:58 | Data modyfikacji: 2023-06-15 14:32:44.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonej w
miejscowości Czermin nr ewid. 1003
 Decyzja - Czermin 1003.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-06-15 14:29:47 | Data modyfikacji: 2023-06-15 14:30:59.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres do 3 lat, działka nr ewid. 2716 obręb
Nowe Kichary
 Wykaz - Nowe Kichary 2716.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-04-07 08:43:12.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 3 lat, działka nr ewid. 1540 obręb
Słupcza cz.2
 08 Wykaz - Słupcza 1540 cz2.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-02-02 15:00:44.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 3 lat, działka nr ewid. 1540 obręb
Słupcza cz.1
 07 Wykaz - Słupcza 1540 cz1.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-02-02 15:00:10.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 3 lat, działka nr ewid. 84 obręb
Winiary
 06 Wykaz - Winiary 84.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:56:30.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 3 lat, działka nr ewid. 1104 obręb
Dwikozy
 05 Wykaz - Dwikozy 1104.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:55:39.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 3 lat, działka nr ewid. 621 obręb
Dwikozy
 04 Wykaz - Dwikozy 621.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:54:49.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 3 lat, działka nr ewid. 1089 obręb
Dwikozy
 03 Wykaz - Dwikozy 1089.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:53:05.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 3 lat, działka nr ewid. 1572/2 obręb
Dwikozy cz.2
 02 Wykaz - Dwikozy 1572-2 cz 2.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:50:48.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 3 lat, działka nr ewid. 1572/2 obręb
Dwikozy cz.1
 01 Wykaz - Dwikozy 1572-2 cz 1.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:40:26 | Data modyfikacji: 2023-01-31 09:42:16.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Garbów Nowy
 Decyzja - Garbów Nowy.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2022-05-09 11:28:33 | Data modyfikacji: 2022-05-09 11:29:10.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Garbów Stary
 Decyzja - Garbów Stary.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2022-05-09 11:26:02 | Data modyfikacji: 2022-05-09 11:26:30.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Gałkowice
 Decyzja - Gałkowice.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2022-05-09 11:22:43 | Data modyfikacji: 2022-05-09 11:24:11.
Zawiadomienie GN.6828.3.9.2022 o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
Gminie Dwikozy w miejscowości Nowy Garbów
 Nowy Garbów - wszczęcie a.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2022-04-06 10:24:50 | Data modyfikacji: 2022-04-06 10:26:03.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Nowy Garbów
 Nowy Garbów - wszczęcie.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2022-03-31 14:27:48 | Data modyfikacji: 2022-03-31 14:28:39.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Stary Garbów
 Stary Garbów - wszczęcie.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2022-03-31 14:25:23 | Data modyfikacji: 2022-03-31 14:26:18.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Gałkowice
 Gałkowice - wszczęcie.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2022-03-31 14:22:30 | Data modyfikacji: 2022-03-31 14:23:36.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Mściów

Mściów - decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2021-06-23 08:07:11.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Mściów
 Mściów - wszczęcie.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2021-03-02 08:59:10 | Data modyfikacji: 2021-03-02 09:00:26.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Kolonia Gałkowice

Kolonia Gałkowice - decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2020-04-16 09:17:46.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Winiary

Winiary - decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2020-04-16 09:13:38.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Rzeczyca Sucha

Rzeczyca Sucha - decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2020-04-16 09:05:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Kolonia Gałkowice

Gałkowice Kolonia - wszczęcie.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2020-03-17 09:11:27.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Winiary

Winiary - wszczęcie.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2020-03-17 09:05:44.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Rzeczyca Sucha
 Rzeczyca Sucha - wszczęcie.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2020-03-17 09:01:01 | Data modyfikacji: 2020-03-17 09:09:42.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
z dnia 12.06.2019

Wójt Gminy Dwikozy podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-06-12 10:46:12 | Data modyfikacji: 2019-06-26 12:11:57.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Szczytniki

Szczytniki - decyzja .pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:31:34.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Bożydar

Bożydar - decyzja .pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:27:39.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Szczytniki
 Szczytniki - wszczęcie .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-04-23 11:49:48.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Winiarki
 Winiarki - decyzja .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:08:12.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Rzeczyca Mokra
 Rzeczyca Mokra - decyzja .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:06:32.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Nowe Kichary
 Nowe Kichary - decyzja .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:04:53.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Gierlachów
 Gierlachów - decyzja .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:02:58.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Czermin
 Czermin - decyzja .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:00:52.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Bożydar
 Bożydar - wszczęcie .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:10:20.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Winiarki
 Winiarki - wszczęcie .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:12:25.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Rzeczyca Mokra
 Rzeczyca Mokra - wszczęcie .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:07:03.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Nowe Kichary
 Nowe Kichary - wszczęcie .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:03:57.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Gierlachów
 Gierlachów - wszczęcie .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:00:55.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie
Dwikozy w miejscowości Czermin
 Czermin - wszczęcie .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:41:45.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Romanówka
 Romanówka - decyzja .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2018-09-24 12:05:37.
Decyzja Starosty Sandomierskiego o uznanie za
mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Góry Wysokie
 Góry Wysokie - decyzja .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2018-09-24 11:59:07.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchomości położonej w Gminie
Dwikozy w miejscowości Góry Wysokie.
 Góry Wysokie - wszczęcie .pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-08-13 08:17:14.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ws. o uznanie za mienie
gromadzkie nieruchmości położonej w Gminie
Dwikozy w miejscowości Romanówka
 Romanówka - wszczęcie .pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-08-13 08:12:20.
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dn. 07.05.2018
r.

Decyzja ws. o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Gminie Dwikozy w miejscowości Rzeczyca Mokra.

 DX-2500N_20180511_130605.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-05-11 14:51:43 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:53:53.
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dn. 26.02.2018
r.

Decyzja ws. o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w Gminie Dwikozy w miejscowości Dwikozy.

 DX-2500N_20180301_115814.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:41:15.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-01-26 12:28:36.
Data wprowadzenia: 2018-01-26 12:28:36
Opublikowane przez: Paweł Garnuszek