Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba
uczniów na 2024 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 123) Gmina Dwikozy ogłasza, że:

1.    Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku wynosi dla:
1)    przedszkola - 21 905,36 zł
2)    oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej - 15 683,52 zł (najbliższa gmina: Wilczyce)

2.    Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ustalona na podstawie SIO wynosi - 0

3.    Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu ustalona na podstawie SIO wynosi - 97

4.    Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalona na podstawie SIO wynosi - 8

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-05-13 13:26:20.
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY
DWIKOZY za I kwartał 2024 roku

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-04-26 10:30:32.
Informacja Starostwa Powiatowego w Sandomierzu
 Informacja.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2024-04-11 14:06:15.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY DWIKOZY za
2023 rok

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-22 13:17:09.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za IV kwartał 2023 roku

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-23 08:41:53.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.01.2024 r..pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2024-01-23 09:39:56.
Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia
17.01.2024 r.
 SKM_C250i24012211360.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2024-01-22 12:02:38.
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba
uczniów na 2023 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 i 2005) Gmina Dwikozy ogłasza że: dane dotyczące podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów, które obowiązują od 1 listopada 2023 roku.

1.    Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 listopada 2023 roku wynosi dla:
1)    przedszkola - 17 828,88 zł
2)    oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej - 12 258,24 zł (najbliższa gmina: Wilczyce)

2.    Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ustalona na podstawie SIO wynosi - 0

3.    Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu ustalona na podstawie SIO wynosi - 97

4.    Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalona na podstawie SIO wynosi - 8

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-11-17 13:36:02 | Data modyfikacji: 2024-01-19 12:41:26.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za III kwartał 2023 roku

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-10-20 08:42:42.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Gminy Dwikozy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dwikozy na lata 2023-2029

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-08-09 19:32:25.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za II kwartał 2023 roku

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-07-24 10:52:42.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za I kwartał 2023 roku

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-05-15 08:49:33.
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba
uczniów na 2023 rok


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.), Gmina Dwikozy ogłasza, że:


1. Podstawowa kwota dotacji w 2023 roku wynosi dla:


1) przedszkola - 17 333,64 zł


2) oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej – 10 722,40 zł (najbliższa gmina: Wilczyce)


2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ustalona na podstawie SIO wynosi - 0


3.Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu ustalona na podstawie SIO wynosi - 104


4.Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalona na podstawie SIO wynosi  - 8


5. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi - 1.526

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-05-12 13:39:20.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dwikozy za
2022 roku

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-03-29 13:56:27.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za IV kwartał 2022 roku

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-02-24 09:09:31.
Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok, statystyczna
liczba uczniów

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) Gmina Dwikozy ogłasza dane dotyczące podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów, które obowiązują od 1 listopada 2022 roku.

1.    Podstawowa kwota dotacji wynosi dla:
1)    szkoły - 1.499,38 zł
2)    przedszkola - 15.771,21 zł
3)    oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej - 10 653,60 zł (najbliższa gmina: Wilczyce)

2.    Statystyczna liczba dzieci:
1)    w szkole - 204,67
2)    w przedszkolu - 101

3.    Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:
1)    w szkole - 4
2)    w przedszkolu - 8

4. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi - 1,645

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-12-06 13:57:19 | Data modyfikacji: 2022-12-06 13:58:57.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za III kwartał 2022 roku

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-10-25 14:13:13.
Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok, statystyczna
liczba uczniów

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów, obowiązujące od 1 września 2022 roku.

1.    Podstawowa kwota dotacji wynosi dla:
1)    szkoły - 1499,38 zł
2)    przedszkola - 16 216,44 zł
3)    oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej - 662,12 zł (najbliższa gmina: Wilczyce)

2.    Statystyczna liczba dzieci:
1)    w szkole - 205,192
2)    w przedszkolu - 98

3.    Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:
1)    w szkole - 2
2)    w przedszkolu - 6

4. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi - 1,645

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-10-03 09:25:04.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za II kwartał 2022 roku

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-07-26 14:52:37.
Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok, statystyczna
liczba uczniów

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów, obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.

1.    Podstawowa kwota dotacji wynosi dla:
1)    szkoły - 1415,27 zł
2)    przedszkola - 990,91 zł
3)    oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej - 662,12 zł (najbliższa gmina: Wilczyce)

2.    Statystyczna liczba dzieci:
1)    w szkole - 205,192
2)    w przedszkolu - 98

3.    Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:
1)    w szkole - 2
2)    w przedszkolu - 6

4. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi - 1,645

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-16 14:29:22 | Data modyfikacji: 2022-10-03 09:21:48.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za I kwartał 2022 roku

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:36:31.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za IV kwartał 2021 roku

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-04-05 12:56:31.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za
2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za 2021 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-04-02 20:39:34 | Data modyfikacji: 2022-04-02 20:41:47.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy o włączeniu kart
adresowych do Gminnej Ewidencji Zabytków

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-12-31 11:01:27.
Podstawowa kwota dotacji na 2021 rok, statystyczna
liczba uczniów

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów, obowiązujące od 1 listopada 2021 roku.

1.    Podstawowa kwota dotacji wynosi dla:
1)    szkoły - 1045,25 zł
2)    przedszkola - 884,79 zł
3)    oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej - 638,75 zł (najbliższa gmina: Wilczyce)

2.    Statystyczna liczba dzieci:
1)    w szkole - 209,00
2)    w przedszkolu - 98

3.    Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:
1)    w szkole - 2
2)    w przedszkolu - 3.

4. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi - 1,354

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-12-10 18:06:11 | Data modyfikacji: 2022-10-03 09:17:47.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za III kwartał 2021 roku

INFORMACJA ZA III KWARTAŁ 2021 R.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-10-25 10:10:57.
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 30
czerwca 2021 r.

INFORMACJA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:42:42.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za II kwartał 2021 roku

INFORMACJA ZA II KWARTAŁ 2021 R.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:17:55.
Podstawowa kwota dotacji na 2021 rok

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400 oraz z 2021 r. poz. 619) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów, obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

1.    Podstawowa kwota dotacji wynosi dla:
1)    szkoły - 1045,25 zł
2)    przedszkola - 899,50 zł
3)    oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej - 690,62 zł (najbliższa gmina: Wilczyce)

2.    Statystyczna liczba dzieci:
1)    w szkole - 213,00
2)    w przedszkolu - 93

3.    Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:
1)    w szkole - 2
2)    w przedszkolu - 3

4. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi - 1,354

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-08 12:42:23 | Data modyfikacji: 2022-10-03 09:16:05.
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń za rok 2020

WYKAZ 2020

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-08 12:34:27.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za I kwartał 2021 roku

INFORMACJA ZA I KWARTAŁ 2021 R.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-01 19:54:09.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.8.2021.JŻ z dnia
22.02.2021 r.
 Informacja o wszczęciu postępowania admin..pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2021-04-01 09:36:37 | Data modyfikacji: 2021-04-01 09:41:26.
Podstawowa kwota dotacji na 2020 rok, statystyczna
liczba uczniów od XI.2020

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 17) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej uczniów, obowiązujące od 1 listopada 2020 roku.

1. Podstawowa kwota dotacji wynosi dla:

1)  szkoły - 988,10 zł
2)  przedszkola - 839,54 zł
3)  innych form wychowania przedszkolnego -  447,76 zł
4)  oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej – 641,14 zł (najbliższa gmina: Wilczyce)

2. Statystyczna liczba dzieci:

1)   w szkole  - 207,33
2)  w przedszkolu - 95

3. Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:

1) w szkole - 3
2)  w przedszkolu - 2

4. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi - 1.000

SKAN

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:58:34 | Data modyfikacji: 2020-11-20 15:50:32.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy za III kwartał 2020 roku

INFORMACJA ZA III KWARTAŁ 2020 R.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-10-30 08:43:48.
Podstawowa kwota dotacji na 2020 rok, statystyczna
liczba uczniów od I.2020

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 17) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej uczniów, obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku.

1. Podstawowa kwota dotacji wynosi dla:

1)  szkoły - 988,10 zł
2)  przedszkola     - 840,60 zł
3)  innych form wychowania przedszkolnego -  448,32 zł
4)  oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej – 776,00 zł (najbliższa gmina: Wilczyce)

2. Statystyczna liczba dzieci:

1)   w szkole  - 205
2)  w przedszkolu - 96

3. Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:

1) w szkole - 3
2)  w przedszkolu - 2

4. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi - 1.000

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-10-02 14:50:40 | Data modyfikacji: 2022-11-15 14:48:05.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy na
dzień 30 czerwca 2020 r.

INFORMACJA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-09-08 12:58:59.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy z II kwartał 2020 r.

Kwartalna informacja II kw. 2020 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-07-31 08:15:09.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dwikozy za
2019 rok

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:39:13.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy z I kwartał 2020 r.

Kwartalna informacja I kw. 2020 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-05-15 14:48:10.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy z IV kwartał 2019 r.

Kwartalna informacja IV kw. 2019r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:33:13 | Data modyfikacji: 2020-05-15 14:47:42.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy z 29.03.2019 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:08:30 | Data modyfikacji: 2019-04-12 12:10:55.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy z 19.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:50:06 | Data modyfikacji: 2018-03-19 14:52:21.
Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok, statystyczna
liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający

Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej uczniów, obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku.

1. Przedszkola:

1) Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola 586,33 zł
2) Podstawowa forma dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego 469,06 zł
3) Statystyczna liczba dzieci – 97,67

2. Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej:

1) Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej – 547,00 zł
Najbliższa Gmina – Gmina Wilczyce

3. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typy niebędących szkołami specjalnymi – 1.000

1) statystyczna liczba uczniów – 143,67
2) statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno wychowawczych - 2

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-02-09 10:05:35 | Data modyfikacji: 2018-02-09 10:13:25.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy z 15.03.2017 r.

Informacja


 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-17 08:25:36 | Data modyfikacji: 2017-03-17 08:28:09.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy z 14.03.2016 r.


 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-14 14:02:57 | Data modyfikacji: 2016-03-14 14:04:32.
Informacji o postępowaniach w zakresie składania
petycji.

Informacji o postępowaniach w zakresie składania petycji.

Informacja

WZORY w wersji *.doc

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-16 21:31:17 | Data modyfikacji: 2016-02-19 12:37:29.
Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych,
podatku rolnym i leśnym na 2016 rok

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż z dniem 1 stycznia  2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) oraz ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 ze zm.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w/w ustawą to:
 
1. Doprecyzowanie pojęcia przedmiotów opodatkowania, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów na ich zły stan techniczny tj.:

 • względy techniczne nie obejmują już gruntów,
 • względy techniczne mogą dotyczyć wyłącznie budynków, budowli lub ich części,
 • warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest wydanie jednej z dwóch decyzji:
  • decyzji o nakazie rozbiórki (art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia) lub
  • decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

2. Wprowadzenie zasady niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych  na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru  przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł.
3. Jednorazowa płatność podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (nie dotyczy podatku od środków transportowych i opłat lokalnych).
W przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
4. Nowe zasady przeliczania następujących użytków rolnych:

 • rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-16 14:16:32.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy z 06.03.2015 r.

Informacja


 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-03-06 12:26:36.
Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2015 roku.

Taryfy 2015


 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-12-23 13:08:40.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy

z realizacji planu kontroli zarządczej prowadzonej w Urzędzie Gminy Dwikozy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dwikozy w 2013 roku.


 

 inf31012014.jpg

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:00:37 | Data modyfikacji: 2014-03-24 19:42:43.
Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:00:37
Data modyfikacji: 2014-03-24 19:42:43
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda