Decyzja Nr KR.RET.070.178.2018 z dnia 25 kwietnia
2018 r.

Decyzja Nr KR.RET.070.178.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dwikozy.

dec20180425.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:00:58.
Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:00:58
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda