Rejestr Żłobków
Lp. 
 Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
 Liczba miejsc organizacyjnych w placówce
Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy 
Numer REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy 
Nazwa żłobka lub klubu dziecięcego
Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego 
Numer wpisu 
Data wpisu (dzień. miesiąc. rok) 
Data wykreślenia z rejestru (dzień. miesiąc. rok) 
Znak decyzji 
1. 
 Spółdzielnia Socjalna „Dziecięcy Świat”
 16
 8641940768
 260754619
„Dziecięcy Świat”
 Mściów 100, 27-600 Sandomierz
 1/2015
 15.01.2015r.
 
 

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-01-19 07:41:28 | Data modyfikacji: 2015-01-19 08:02:45.
Data wprowadzenia: 2015-01-19 07:41:28
Data modyfikacji: 2015-01-19 08:02:45
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda