I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Dwikozach uprzejmie informuje, iż zatrudnianie pracowników samorządowych w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo odbywa się tylko i wyłącznie w drodze naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów są przyjmowane tylko po ogłoszeniu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w dniach określonych w ogłoszeniu.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dwikozy na stronie www.dwikozy.bip.gmina.pl zakładka „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -> Ogłoszenia”.
Pozostałe dokumenty aplikacyjne oraz inne oferty pracy składane w tut. urzędzie poza ogłoszeniem o naborze na wolne stanowiska urzędnicze pozostają bez rozpatrzenia.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-16 21:39:22 | Data modyfikacji: 2016-02-16 21:48:22.

Zobacz:
 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze .  Kwestionariusz osobowy .  Ogłoszenia . 
Data wprowadzenia: 2016-02-16 21:39:22
Data modyfikacji: 2016-02-16 21:48:22
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda