Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-04 14:43:25.
Konkurs ofert z zakresu sportu na 2024 rok
 konkurs ofert sport.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2024-02-01 14:50:53.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 19.10.2023
r.
 SKM_C250i23101908090.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2023-10-19 09:17:08.
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w
zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2023

OGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-02-27 14:05:10.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z 27.01.2023 r. -
Konkurs Sport

Wójt Gminy Dwikozy
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2023

 

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-01-27 10:48:32.
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w
zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2022

OGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:38:24.
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w
zakresie edukacji i oświaty na rok 2022

OGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:37:52.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z 19.01.2022 r. -
Konkurs edukacja i oświata

Wójt Gminy Dwikozy
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań w zakresie edukacji i oświaty na rok 2022

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-01-20 13:54:55.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z 19.01.2022 r. -
Konkurs Sport

Wójt Gminy Dwikozy
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2022

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-01-20 13:48:57 | Data modyfikacji: 2022-01-20 13:50:20.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z 24.11.2021 r.

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, ogłoszonych w dniach od 05.11.2021 r. do 22.11.2021 r. nie wziął udziału żaden podmiot, tym samym nie wniesiono żadnych uwag do Programu.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-11-24 19:34:03 | Data modyfikacji: 2021-11-24 19:34:38.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy o konsultacjach

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 odbędą się terminie od 05.11.2021 r. do 22.11.2021 r. do godz. 14:00. Uwagi i opinie dotyczące ww. Programu można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl lub renatakraska@dwikozy.gmina.pl Projekt programu dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dwikozy lub na stanowisku pracy w pokoju nr 4.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-11-15 09:50:23 | Data modyfikacji: 2021-11-15 09:55:52.
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z
dnia 07.06.2021 r.
 Ogłoszenie o wyniku.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2021-06-21 13:20:00 | Data modyfikacji: 2021-06-21 13:20:57.
Zapytanie ofertowe KGW Kukułki Rzeczyca Mokra

Koło Gospodyń Wiejskich Kukułki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa – rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną” na działce nr ewid 203 w Rzeczycy Mokrej – roboty wykończeniowe.

Zapytanie ofertowe KGW KUKUŁKI 1-2021.pdf

Formularz ofertowy.pdf

Wykaz robót budowlanych.pdf

Przedmiar 1a.pdf

Przedmiar 1b.pdf

Przedmiar 1c.pdf

Przedmiar 1d.pdf

Przedmiar 1e.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2021-06-02 12:32:43.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 19.05.2021
r.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 19.05.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2021-05-19 12:01:00 | Data modyfikacji: 2021-05-19 12:09:10.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z 10.05.2021 r.

Wójt Gminy Dwikozy
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie zadań inwestycyjnych w zakresie kultury i rekreacji, dofinansowanych ze środków unijnych, realizowanych w latach 2021-2022, poprzez sfinansowanie wkładu własnego

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-10 19:49:02 | Data modyfikacji: 2021-05-10 19:50:06.
Wynik konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy
Dwikozy w dniu 29.01.2021 r.

WYNIKI

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-02-24 14:37:54 | Data modyfikacji: 2021-02-24 14:48:35.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z 29.01.2021 r.

Wójt Gminy Dwikozy

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2021.

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-01-29 14:41:14.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

 wyniki sport 2020.doc

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2020-03-10 09:19:48.
Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej
i sportu na rok 2020
 DX-2500N_20200212_132135.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:59:11.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy
 wyniki kosultacji ogłoszenie wójta 2020.odt

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2019-11-12 10:25:37.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy o konsultacjach

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 odbędą się terminie od  28.10.2019 r. do 12.11.2019 r. do godz. 14:00.
Uwagi i opinie dotyczące ww. Programu można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl   lub   renatakraska@dwikozy.gmina.pl .
Projekt programu dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dwikozy lub na stanowisku pracy w pokoju nr 4.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 - Projekt

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-10-28 14:36:53 | Data modyfikacji: 2019-10-28 14:43:17.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy

OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Wójt Gminy Dwikozy informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2019 rok.
Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 28 stycznia o godzinie 10:30. Oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie.
W wyniku konkursu na realizatora zadania wskazano:

Klub Sportowy „SPARTA” ul. Sportowa , 27-620 Dwikozy


w ramach dotacji, która będzie udzielona po podpisaniu przez strony stosownej umowy, w wysokości 170.000,00 zł, słownie sto siedemdziesiąt  tysięcy złotych.


Dwikozy 29.01.2019 r.


Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-03-04 14:18:35.
Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej
i sportu na rok 2019

OGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:39:53.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, ogłoszonych w dniach od 10.10.2018 r. do 24.10.2018 r. nie wziął udziału żaden podmiot, tym samym nie wniesiono żadnych uwag do Programu.


Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-10-26 12:35:02.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy o konsultacjach

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 odbędą się terminie od  10.10.2018 r. do 24.10.2018 r. do godz. 14:00.
Uwagi i opinie dotyczące ww. Programu można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl lub renatakraska@dwikozy.gmina.pl .

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-10-09 11:41:27 | Data modyfikacji: 2018-10-09 11:47:12.
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Dwikozy informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2018 rok.

 ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-02-20 11:08:05.
Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018

 ogłoszenie wójta.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-01-25 14:47:44.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dn. 22.01.2018
r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

 DX-2500N_20180122_112541.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2018-01-22 12:03:51.
Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 20.11.2017 r.

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Wspólpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, ogłoszonych w dniach od 03.11.2017 r. do 17.11.2017 r. nie wziął udziału żaden podmiot, tym samym nie wniesiono żadnych uwag do Programu.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-11-20 17:32:59.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy 03.11.2017r.

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 odbędą się terminie od  03.11.2017 r. do 17.11.2017 r. do godz. 14:00.
Uwagi i opinie dotyczące ww. Programu można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl lub renatakraska@dwikozy.gmina.pl.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

Projet Programu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-11-03 10:00:42 | Data modyfikacji: 2017-11-03 10:07:57.

OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Dwikozy informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2017 rok.
Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 28 lutego o godzinie 10:30. Oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie.
W wyniku konkursu na realizatora zadania wskazano:
Klub Sportowy „SPARTA” ul. Sportowa , 27-620 Dwikozy
w ramach dotacji, która będzie udzielona po podpisaniu przez strony stosownej umowy, w wysokości 160.000,00 zł, słownie sto sześćdziesiąt tysięcy złotych.

Dwikozy 08.03.2017 r.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Renata Kraska | Data wprowadzenia: 2017-03-14 12:15:32 | Data modyfikacji: 2017-03-14 12:28:15.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia
21.11.2016r.

Działając na podstawie art. 19a ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016 poz.1817), Wójt Gminy Dwikozy podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 16.11.2016 r. wpłynęła do tut. Urzędu oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art. 19a cytowanej ustawy przez Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy” pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej w Szkole w Słupczy”.
Uwagi dotyczące złożonej oferty należy zgłaszać  w terminie do 28.11.2016 do godz. 10:00 na adres e-mail: renatakraska@dwikozy.gmina.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-11-21 14:01:13 | Data modyfikacji: 2016-11-21 14:10:53.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 14.11.2016
r.

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 odbędą się terminie od  14.11.2016 r. do 25.11.2016 r. do godz. 12:00.
Uwagi i opinie dotyczące ww. Programu można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl   lub   renatakraska@dwikozy.gmina.pl

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017

 

Opublikowane przez: Renata Kraska | Data wprowadzenia: 2016-11-14 12:04:41.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia
03.11.2015r.

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż w konsultacjach dotyczących Programu Wspólpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, ogłoszonych w dniach od 12.10.2015 r. do 26.10.2015 r. nie wziął udziału żaden podmiot, tym samym nie wniesiono żadnych uwag.

 

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-03 21:15:16 | Data modyfikacji: 2015-11-03 21:15:44.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 12.10.2015
r.

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 odbędą się terminie od  12.10.2015 r. do 26.10.2015 r. do godz. 15:00.
Uwagi i opinie dotyczące ww. Programu można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl lub renatakraska@dwikozy.gmina.pl


Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

PROJEKT PROGRAMU

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-10-12 14:06:59 | Data modyfikacji: 2015-10-12 14:10:29.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia
17-10-2014r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy

 

  

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż w konsultacjach dotyczących Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015, ogłoszonych w terminie od 19.09.2014 do 06.10.2014 r.  wziął udział jeden podmiot, wniesiono jedną uwagę do ww. Programu.

 

 

 

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:44:23 | Data modyfikacji: 2014-10-17 14:45:35.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DWIKOZY z dnia 19.09.2014
r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DWIKOZY

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 odbędą się terminie od  19.09.2014 r. do 06.10.2014 r. do godz. 15:00.

Uwagi i opinie dotyczące ww. Programu można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl  lub renatakraska@dwikozy.gmina.pl  

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 prog_wsp_org_15.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:21:07 | Data modyfikacji: 2014-09-19 13:23:08.
Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:21:07
Data modyfikacji: 2014-09-19 13:23:08
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda