UCHWAŁA NR XXXVII/209/2018 Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dwikozy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:11:50 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:12:36.
OGŁOSZENIE - Wójta Gminy Dwikozy z dnia
27-12-2017r.

Wójt Gminy Dwikozy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


PROJEKT STUDIUM

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-12-27 12:38:28.
OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Dwikozy z dnia
14.12.2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:09:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia
26.06.2017

Znak: ZP.6722.5.2017.ZN o przystapieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu Studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dwikozy

obw26062017.pdf

 

Opublikowane przez: Renata Kraska | Data wprowadzenia: 2017-06-26 13:35:47.
OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Dwikozy z dnia
22-09-2016 r.

o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dwikozy.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:16:50.
Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Dwikozy

Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dwikozy uchwalone Uchwałą Nr VI/28/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 lipca 2003 r.


Mapy dostępne są na geoportalu pod adresem: http://sip-sandomierz.e-swietokrzyskie.pl/

Uwarunkowania

Kierunki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-06-06 11:44:59 | Data modyfikacji: 2016-06-07 20:58:40.
Data wprowadzenia: 2016-06-06 11:44:59
Data modyfikacji: 2016-06-07 20:58:40
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda