Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia
18.03.2024 r.
 SKM_C250i24032009420.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2024-03-20 09:42:41.
OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskego z dnia 13
marca 2024 r. Znak:IR.II.7840.4.5.2024

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-14 18:13:52.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Znak:IR.II.7840.4.40.2023 z dnia 16-02-2024 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-19 12:57:50.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 07-02-2024 r. Znak:IR. II.7840.4.47.2023

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-12 08:37:08.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

KR.ZUZ.4.4213.4.2O23.AS z dnia 17.01.2024 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-01-22 19:47:17.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
18.12.2023 r.
 SKM_C250i23122014220.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2023-12-20 14:25:43.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
08.09.2023 r.
 SKM_C250i23113012530.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:53:24.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
20.10.2023 r.
 SKM_C250i23102310340.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2023-10-23 11:37:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia
18.10.2023 r.
 SKM_C250i23101908060.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2023-10-19 09:12:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy

znak: Oś.7624.1.1.2023.ZN z dnia 17.10.2023 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-10-17 21:12:05.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego

KR.ZUZ.4.4210.251.2023.WB z dnia 09.10.2023 r.

 SKM_C250i23101011340.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2023-10-10 13:14:01.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

nr KR.ZUZ.4.4210.279.2023.ES z dnia 26.09.2023 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-10-05 18:52:59.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach z dnia 07.07.2023 r.

nr WOO-I.420.1.8.2023.NS.2

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-07-11 19:18:41.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 28.06.2023 r.
 KR.ZUZ.4.4210.104.2023.AK z dnia 28.06.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2023-06-30 08:56:48.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7
czerwca 2023 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Znak: IR.II.746.21.2023 z dnia 07.06.2023 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-06-09 12:26:39.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego Nr KR.ZUZ.4.4210.31.2023.AW

Zawiadomienie Nr KR.ZUZ.4.4210.31.2023.AW z dnia 11.05.2023 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-05-12 12:25:16.
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki-Etap I.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2022-12-02 14:05:22 | Data modyfikacji: 2022-12-02 14:08:45.
Obwieszczenie Gminy Dwikozy znak:
Oś.7624.1.1.2022.ZN z dnia 10.08.2022 .r

DX-2500N_20220810_095132.pdf

 

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2022-08-10 09:58:37.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 21.07.2022 r.

KR.ZUZ.4.4210.176.2022.PA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-07-25 14:50:41.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego nr KR.ZUZ.4.4211.4,2022.JŻ z
dnia 28.04.2022 r.

info_20220428.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-05 21:12:37.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia
14.04.2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Znak: IR.II.7840.4.12.2022 z dnia 14.04.2022 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-04-20 12:18:35.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 06.04.2022 r.

Informacja nr KR.ZUZ.4.4210.27.2022.AK z 06.04.2022 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-04-11 14:55:02.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 13.12.2021 r.

Informacja nr KR.ZUZ.4.4210.280.2021.JŻ/5882 z 13.12.2021 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-12-22 20:49:11.
Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej z 17 września 2021r.

o wydaniu decyzji znak: KR.RUZ.4210.255.2020.MB

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-09-22 20:50:38.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska Nr DOOŚ-WDŚZOO.420.14.2020.KN.23 z
dnia 28 lipca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-08-06 11:16:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy znak:
Oś.7624.3.1.2021.ZN z dnia 23.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-07-23 14:35:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy znak:
Oś.7624.2.1.2021.ZN z dnia 14.04.2021 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacja punktu zbierania złomu, w tym złomu akumulatorowego na części działki nr ewid. 1541/58 w miejscowości Dwikozy ul. Spółdzielcza 8".

 Obwieszczenie z dnia 14.04.2021 R..pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2021-04-14 13:57:06 | Data modyfikacji: 2021-04-14 14:01:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy
Znak:Oś.7624.1.1.2021.ZN z dnia 17.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-17 14:14:31.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 22.02.2021 r.

Informacja nr KR.ZUZ.4.4210.198.2020.ES z dnia 22.02.2021 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-02-24 09:35:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dn.
25.06.2020r.

Wprowadzenie innowacyjnych procesów w zakresie pakowania wyrobów gotowych w zakładzie w miejscowości Gałkowice Kolonia na działkach ewid. 107, 108 i 110

 DX-2500N_20200626_111923.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:36:05.
Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach ,,Lokalizacja
instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw
sztucznych instalacji'
 DX-2500N_20200228_133914.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2020-02-28 14:53:16.
Charakterystyka Przedsięwzięcia - Budowy
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100

Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Dwikozy z dnia 24.02.2020 r., znak:Oś.7624.01.07.2020.ZN

 Charakterystyka Przedsięwzięcia.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2020-02-25 14:08:07.
Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
GKRRiOŚ.V.6220.2.2019

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKRRiOŚ.V.6220.2.2019 z dnia 31 stycznia 2020 r.

 GKRRIOS.V.6220.2.2019.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2020-02-06 10:23:42.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
znak:GKRRiOŚ.6220.2.2019 z dnia 25.10.2019r.
 GKRRiOŚ.6220.2.2019.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:40:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.02.2019.ZN

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.02.2019.ZN z dnia 04.12.2019 r.

 Oś. 7624.02.2019.ZN.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:38:14 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:42:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.01.2019.ZN

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.01.2019.ZN z dnia 04.11.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-11-05 14:02:34.
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 21.06.2019 r.

INFORMACJA NR KR.ZUZ.4.421.316.2018.AK/4441 z 21.06.2019 R.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-07-01 14:26:50.
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z dnia 09.04.2019 r.

ZAWIADOMIENIE NR KR.ZUZ.4.421.48.2019.MO/2984 z 09.04.2019 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:52:33.
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 09.04.2019 r.

INFORMACJA NR KR.ZUZ.4.421.48.2019.MO/2983 z 09.04.2019 R.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:50:49.
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z dnia 09.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE NR KR.ZUZ.4.421.48.2019.MO/2982 z 09.04.2019 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:48:08.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach z dnia 28 listopada 2018
r., znak WOO-I.420.78.2018.AM.8

w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych w ilości nie mniejszej niż 10 m3/h realizowanego na działce nr ewid. 517 obręb Stary Garbów”

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-11-30 08:23:08 | Data modyfikacji: 2018-11-30 08:24:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy Znak: Oś.
7624.1.2018.ZN. z dnia 14.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-09-14 13:46:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy o wszczęciu
postępowania ws. decyzji środowiskowej na
montaż urządzenia umożliwiającego pobód wód
podziemnych w ilości nie mniejszej niż 1,0 m
sześcienny na godzinę na dz. nr. ewid. 1110/8 w
miejscowości Dwikozy z dn. 05.12.2017 r.
 obieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Paweł Garnuszek | Data wprowadzenia: 2017-12-05 14:39:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.2.1.2017.ZN

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.2.1.2017.ZN z dnia 03.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:54:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.1.1.2017.ZN

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.1.1.2017.ZN z dnia 09.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-09 14:24:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.2.1.2016.ZN

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.2.1.2016.ZN z dnia 04.04.2016 r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-04 17:31:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.1.1.2016.ZN

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.1.1.2016.ZN z dnia 21.03.2016 r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:39:39.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.1.23.2012/13/14.2016.ZN

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.1.23.2012/13/14.2016.ZN z dnia 08.02.2016 r.

 zaw_08022016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:45:45 | Data modyfikacji: 2016-02-08 11:46:46.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.1.8.2014.ZN

Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.1.8.2014.ZN z dnia 29.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-29 14:13:14.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.1.21.2012/13/14/2015.ZN

Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.1.21.2012/13/14/2015.ZN z dnia 29.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:52:49.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.1.19.2012/13/14/2015.ZN

Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.1.19.2012/13/14/2015.ZN z dnia 04.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:31:08.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.1.18.2012/13/14/2015.ZN

Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.1.18.2012/13/14/2015.ZN z dnia 25.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-30 09:49:03.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.1.17.2012/13/14/2015.ZN

Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.1.17.2012/13/14/2015.ZN z dnia 09.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:02:36.
Pismo Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.1.16.2012/13/14/2015.ZN z dnia 09.11.2015
r.

PISMO

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:00:13.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy z dnia
23.09.2015 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy znak: Oś.7624.1.15.2012/13/14/2015.ZN z dnia 23.09.2015 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwiania sprawy do dnia 30 listopada 2015r.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-09-23 14:04:32.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
OWŚ-V.7430.6.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Marszałka Województwa Świętokrzyskiego OWŚ-V.7430.6.2015 z dnia 07.07.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:29:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 18
sierpnia 2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 18 sierpnia 2014 r. Znak Oś. 7624.1.11.2012/13.2014.ZN o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji  pn. „Budowa elektrowni wiatrowej na działce nr ewid.72/5 w miejscowości Winiarki”

 obw18082014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-08-18 13:20:40.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy
Oś.7624.1.9.2012/13.2014.ZN

Zawiadomienie Wójta Gminy Dwikozy Oś.7624.1.9.2012/13.2014.ZN z dnia 25.07.2014 r. - o możliwości zapoznania się stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej.

 zaw25072014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-07-25 13:15:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 20
czerwca 2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 20 czerwca 2014 r. Znak: Oś. 7624.1.5.2014 o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - „Rozbudowa i modernizacja  zakładowej oczyszczalni ścieków"

 obw20062014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-20 14:51:26.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr
NK.6220.19.2013.AKE.35

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr NK.6220.19.2013.AKE.35 z dnia 22.05.2014 r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777.

 obw22052014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:12:02.
Postanowienie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr
NK.6220.19.2013.AKE.34

Postanowienie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr NK.6220.19.2013.AKE.34 z dnia 22.05.2014 r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777.

 pos22052014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:10:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr
NK.6220.19.2013.AKE.31

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr NK.6220.19.2013.AKE.31 z dnia 15.05.2014 r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777.

 obw15052014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-22 14:33:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 9 maja
2014 r.

Znak: Oś. 7624. 3.1.2014 .ZN. o wszczęciu postępowania - „Rozbudowa zakładowej kotłowni parowej na biomasę na działce 1114/16 w miejscowości Dwikozy”.

 obw09052014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 12:43:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 24
kwietnia 2014 r.

Znak Oś. 7624. 1.5.2014 o wydaniu postanowienia - „Rozbudowa i modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków".

 obw24042014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-04-24 10:44:06.
Postanowienie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr
NK.6220.19.2013.AKE.25

Postanowienie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr NK.6220.19.2013.AKE.25 z dnia 14.04.2014 r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777.

 pos14042014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-04-18 13:12:35.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr
NK.6220.19.2013.AKE.26

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr NK.6220.19.2013.AKE.26 z dnia 14.04.2014 r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777.

 ob14042014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-04-18 13:11:15.
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr
NK.6220.19.2013.AKE.27

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr NK.6220.19.2013.AKE.27 z dnia 14.04.2014 r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777.

 zaw14042014a.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-04-18 13:09:06.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Znak: Oś. 7624.2.1./2014 z dnia 14.04.2014 r.

 zaw14042014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-04-15 21:31:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr
UA.6733.07.2014.W.P.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr UA.6733.07.2014.W.P. z dnia 04.04.2014 r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777.

 obw04042014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-04-04 07:30:45.
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr
NK.6220.19.2013.AKE.22

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierz Nr NK.6220.19.2013.AKE.22 z dnia 19.03.2014 r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777.

 zaw19032014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-03-25 12:27:09.
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierz Nr
NK.6220.19.2013.AKE.21

Informacja Burmistrza Miasta Sandomierz Nr NK.6220.19.2013.AKE.21 z dnia 19.03.2014 r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777.

 inf19032014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-03-25 12:25:17 | Data modyfikacji: 2014-03-25 12:28:06.
Decyzja znak: Oś.7624.1.4.2014 z 13.03.2014 r.

o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 dec7624142014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-03-17 09:33:50.
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierz Nr
NK.6220.19.2013.AKE.16

Informacja Burmistrza Miasta Sandomierz Nr NK.6220.19.2013.AKE.12 z dnia 06.02.2014r.  - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777.

 inf06022014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-02-14 14:57:04.
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierz Nr
NK.6220.19.2013.AKE.12

Informacja Burmistrza Miasta Sandomierz Nr NK.6220.19.2013.AKE.12 z dnia 27-01-2014 r. - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777.

 inf27012014.jpg

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-02-03 13:38:02 | Data modyfikacji: 2014-02-03 13:39:32.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Znak: Oś.7624.1.1.2014 z dnia 27.01.2014 r.

 zaw27012014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-01-27 17:43:35 | Data modyfikacji: 2014-02-03 13:39:19.
Data wprowadzenia: 2014-01-27 17:43:35
Data modyfikacji: 2014-02-03 13:39:19
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda