Bezpieczeństwo - treści niepożądane
Internet w szkole jest postrzegany jako zagrożenie ze względu na możliwość uzyskania przez
uczniów dostępu do treści nie przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Ochrona przed tego typu
treściami jest o tyle kłopotliwa, że mogą one pojawiać się w bardzo wielu źródłach informacji a
problematyczne jest samo zdefiniowanie pojęcia “nieodpowiednich treści”.
Stosunkowo łatwo i skutecznie można wyeliminować treści, które bez wątpienia nie powinny
pojawiać się w wynikach wyszukiwania w Google jak
np. pornografia. Wszystkie popularne
wyszukiwarki mają mechanizmy filtrujące takie wyniki (piszemy o nich poniżej).
Żaden z opisanych mechanizmów nie jest w stu procentach skuteczny, a zdeterminowany
uczeń może każdy z nich obejść. Celem działań ochronnych szkoły powinno być zatem
zapewnienie takich środków, by uczniowie nie napotykali się na treści nieodpowiednie w
wynikach wyszukiwania w Google czy podczas przeglądania filmów w YouTube.
Praktycznie niemożliwe jest uzyskanie pewności, że uczniowie nie natkną się na wulgaryzmy
lub nawoływanie do przemocy w komentarzach pod artykułami prasowymi na portalach czy 

Opublikowane przez: admin | Data wprowadzenia: 2013-10-03 13:45:30.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych . 
Data wprowadzenia: 2013-10-03 13:45:30
Opublikowane przez: admin