Sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2018 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:46:53.
Sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2018 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:47:47.
Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2018 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:48:00.
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2018 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:48:17.
Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2018 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:48:32.
Sprawozdanie Rb-UZ za IV kw. 2018 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:48:44.
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:53:19.
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:54:38.
Informacja dodatkowa oraz wyciąg z danych
zawartych w informacji dodatkowej na dzień
31.12.2018 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:58:15.
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień
31.12.2018 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:59:21.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień
31.12.2018 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:00:08.
BILANS jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018
r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-02 11:04:36.
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień
31.12.2018 r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-02 11:06:50.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień
31.12.2018 r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-02 11:11:03.
Informacja dodatkowa oraz wyciąg z danych
zawartych w informacji dodatkowej na dzień
31.12.2018 r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-02 11:12:22.

Zobacz:
 Kwartał IV .  Kwartał III .  Kwartał II .  Kwartał I  . 
Data wprowadzenia: 2019-05-02 11:12:22
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda