Sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2019 r.

rb27s_04_2019.pdf

KOREKTA SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 08:25:14.
Sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2019 r.

rb28s_04_2019.pdf

KOREKTA SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 08:25:32.
Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2019 r.

rbN_04_2019.pdf

KOREKTA SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 08:25:48.
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2019 r.

rbNDS_04_2019.pdf

KOREKTA SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 08:26:04.
Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2019 r.

rbZ_04_2019.pdf

KOREKTA SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 08:26:20.
Sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2019 r. - Urząd
Gminy w Dwikozach

ugrb27s_04_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 10:26:18.
Sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2019 r. - Urząd
Gminy w Dwikozach

ugrb28s_04_2019.pdf

KOREKTA SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 10:27:13.
Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2019 r. - Urząd Gminy
w Dwikozach

ugrbN_04_2019.pdf

KOREKTA SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 10:27:24.
Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2019 r. - Urząd Gminy
w Dwikozach

ugrbZ_04_2019.pdf

KOREKTA SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-21 10:27:33.
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-05-22 09:25:15.
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-05-22 09:25:49.
Informacja dodatkowa oraz wyciąg z danych
zawartych w informacji dodatkowej na dzień
31.12.2019 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-05-22 09:26:19.
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień
31.12.2019 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-05-22 09:26:43.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień
31.12.2019 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-05-22 09:27:07.
BILANS jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019
r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-05-22 09:35:21.
Informacja dodatkowa oraz wyciąg z danych
zawartych w informacji dodatkowej na dzień
31.12.2019 r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

KOREKTA INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-05-22 09:35:50.
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień
31.12.2019 r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-05-22 09:36:13.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień
31.12.2019 r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-05-22 09:36:35.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dwikozy na
dzień 31 grudnia 2019 roku

SPRAWOZDANIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:17:57.
Skonsolidowany Bilans stan na dzień 31.12.2019 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:11:45.

Zobacz:
 Kwartał IV .  Kwartał III .  Kwartał II .  Kwartał I  . 
Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:11:45
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda