UCHWAŁA NR XXXV/193/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2018 rok

XXXV1932018.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-02-01 08:06:20.
UCHWAŁA NR XXXV/195/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego na przebudowę dróg powiatowych.

XXXV1952018.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-02-01 08:07:16.
UCHWAŁA NR XXXV/196/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego na zakup łóżka wielofunkcyjnego dla Oddziału Medycyny Paliatywnej w Szpitalu w Sandomierzu.

XXXV1962018.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-02-01 08:07:51.
UCHWAŁA NR XXXV/197/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok

XXXV1972018.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-02-01 08:08:30.
UCHWAŁA NR XXXV/198/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.

XXXV1982018.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-02-01 08:09:10.
UCHWAŁA NR XXXV/199/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy.

XXXV1992018.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-02-01 08:09:53.
UCHWAŁA NR XXXV/194/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2018 - 2029

XXXV1942018.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-03 12:44:40.

Zobacz:
 Sesja z 24-01-2018r. .  Sesja z 28-02-2018r. . 
Data wprowadzenia: 2018-04-03 12:44:40
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda