UCHWAŁA NR XXXVI/200/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2018 - 2029

XXXVI2002018.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-03 13:17:30.

Zobacz:
 Sesja z 24-01-2018r. .  Sesja z 28-02-2018r. . 
Data wprowadzenia: 2018-04-03 13:17:30
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda