Sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2021 r.

rb27s_04_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:23:05.
Sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2021 r

rb28s_04_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:23:20.
Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2021 r.

rbN_04_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:23:34.
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2021 r.

rbNDS_04_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:23:48.
Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2021 r.

rbZ_04_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:24:03.
Sprawozdanie Rb-ST za IV kw. 2021 r.

rbST_04_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-03-08 12:43:59.
Sprawozdanie Rb-PDP za IV kw. 2021 r.

rbPDP_04_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-03-08 12:44:16.
Sprawozdanie Rb-UZ za IV kw. 2021 r.

rbUZ_04_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-03-08 12:44:57.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dwikozy na
dzień 31 grudnia 2021 roku

SPRAWOZDANIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-04-05 12:59:40.
BILANS jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021
r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-16 13:51:43.
Informacja dodatkowa oraz wyciąg z danych
zawartych w informacji dodatkowej na dzień
31.12.2021 r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-16 13:52:50.
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień
31.12.2021 r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-16 13:53:20.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień
31.12.2021 r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-16 13:53:46.
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-16 14:06:11.
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-16 14:08:00.
Informacja dodatkowa oraz wyciąg z danych
zawartych w informacji dodatkowej na dzień
31.12.2021 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-16 14:08:26.
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień
31.12.2021 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-16 14:08:48.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień
31.12.2021 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-16 14:09:27.
Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2021 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-07-01 11:05:19.

Zobacz:
 Kwartał IV .  Kwartał III .  Kwartał II .  Kwartał I  . 
Data wprowadzenia: 2022-07-01 11:05:19
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda