Uchwała Rady Gminy w Dwikozach Nr XXI/115/2016

Uchwała Rady Gminy w Dwikozach Nr XXI/115/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Dwikozy pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w Dwikozach w jednostkę budżetową Gminy Dwikozy pod nazwą Zespół Administracyjny Jednostek Oświatowych w Dwikozach oraz nadania jej statutu i zmiany Uchwały Nr XIII/50/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie powołania szkół podstawowych w gminie Dwikozy oraz Gminnego Zespołu Oświaty w Dwikozach.

XXI1152016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-05-25 10:50:34.
Statut Gminnego Zespołu Oświaty w Dwikozach
 statutgzo.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-03-14 19:46:26.
Uchwała Rady Gminy Nr VI/34/03 z dnia 11 lipca
2003 roku

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Oświaty w Dwikozach.

 VI3403.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-03-14 19:43:55.
Zarządzenie Nr Or.I-0152/15/03 Wójta Gminy
Dwikozy z dnia 29 sierpnia 2003r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Oświaty w Dwikozach.

 zarz1503.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-03-14 19:41:13.
Data wprowadzenia: 2014-03-14 19:41:13
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda