Sprawozdanie Rb-27S za II kw. 2020 r.

rb27s_02_2020.pdf

KOREKTA SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-07-31 12:53:30.
Sprawozdanie Rb-28S za II kw. 2020 r.

rb28s_02_2020.pdf

KOREKTA SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-07-31 12:53:46.
Sprawozdanie Rb-N za II kw. 2020 r.

rbN_02_2020.pdf

KOREKTA SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-07-31 12:54:03.
Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2020 r.

rbNDS_02_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-07-31 12:54:19.
Sprawozdanie Rb-Z za II kw. 2020 r.

rbZ_02_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-07-31 12:54:33.
Sprawozdanie Rb-27S za II kw. 2020 r. - Urząd
Gminy w Dwikozach
 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-07-31 12:54:58.
Sprawozdanie Rb-28S za II kw. 2020 r. - Urząd
Gminy w Dwikozach

ugrb28s_02_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-07-31 12:55:15.
Sprawozdanie Rb-N za II kw. 2020 r. - Urząd Gminy
w Dwikozach

ugrbN_02_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-07-31 12:55:29.
Sprawozdanie Rb-Z za II kw. 2020 r. - Urząd Gminy
w Dwikozach

ugrbZ_02_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-07-31 12:55:43.

Zobacz:
 Kwartał IV .  Kwartał III .  Kwartał II .  Kwartał I  . 
Data wprowadzenia: 2020-07-31 12:55:43
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda