Sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2020 r.

rb27s_04_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-16 10:15:33.
Sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2020 r.

rb28s_04_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-16 10:15:49.
Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2020 r.

rbN_04_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-16 10:16:05.
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2020 r.

rbNDS_04_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-16 10:16:19.
Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2020 r.

rbZ_04_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-16 10:16:38.
Sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2020 r. - Urząd
Gminy w Dwikozach

rb27s_04_2020_UG.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-16 10:17:07.
Sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2020 r. - Urząd
Gminy w Dwikozach

rb28s_04_2020_UG.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-16 10:17:29.
Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2020 r. - Urząd Gminy
w Dwikozach

rbN_04_2020_UG.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-16 10:17:43.
Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2020 r. - Urząd Gminy
w Dwikozach

rbZ_04_2020_UG.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-16 10:17:59.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dwikozy za
2020 rok

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-22 11:45:34.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy za
IV kwartał 2020 roku

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-22 11:46:41.
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:19:34.
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:20:04.
Informacja dodatkowa oraz wyciąg z danych
zawartych w informacji dodatkowej na dzień
31.12.2020 r.

POKAŻ

ZAŁĄCZNIK

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:20:27.
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień
31.12.2020 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:20:52.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień
31.12.2020 r.

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:21:19.
BILANS jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020
r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:27:07.
Informacja dodatkowa oraz wyciąg z danych
zawartych w informacji dodatkowej na dzień
31.12.2020 r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

ZAŁĄCZNIK

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:27:26.
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień
31.12.2020 r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:27:43.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień
31.12.2020 r. - Urząd Gminy w Dwikozach

POKAŻ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:28:03.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dwikozy na
dzień 31 grudnia 2020 roku

SPRAWOZDANIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-22 12:13:13.

Zobacz:
 Kwartał IV .  Kwartał III .  Kwartał II .  Kwartał I  . 
Data wprowadzenia: 2021-06-22 12:13:13
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda