UCHWAŁA NR XXV/132/2021 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-02-08 14:49:59.
Data wprowadzenia: 2021-02-08 14:49:59
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda