UCHWAŁA NR LXIV/371/2024 Rady Gminy w Dwikozach z
dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2024 rok

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-09 13:30:47.
Data wprowadzenia: 2024-02-09 13:30:47
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda