UCHWAŁA NR XXXVII/209/2022 Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:16:51.
Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:16:51
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda