UCHWAŁA NR L/290/2023 Rady Gminy w Dwikozach z
dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-02-02 09:41:57.
Data wprowadzenia: 2023-02-02 09:41:57
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda