Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 14
kwietnia 2014 r.

 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.) oraz uchwały NrXXIX/144/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012 rokuw sprawie podziału Gminy Dwikozy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych i Zarządzenia Nr Or.II.0050.271.2014 Wójta Gminy Dwikozy z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego,

 

podaje się do wiadomości wyborców informację

 

 o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

  

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

 

1

 logo   logo

Sołectwo:

    Dwikozy

Urząd Gminy
 w Dwikozach

ul. Spółdzielcza 15

tel. 8 311 471

 

2

logo

 

Sołectwa:

    Bożydar, Rzeczyca Mokra,

    Rzeczyca Sucha

Szkoła Podstawowa w Dwikozach

ul. Sandomierska 55

tel. 8 311 451

3

Sołectwa:

    Buczek, Czermin, Romanówka,  

    Nowy Garbów, Stary Garbów

Szkoła Podstawowa w Starym Garbowie

tel. 8 341 333

4

Sołectwo:

    Gierlachów

Szkoła Podstawowa w Gierlachowie

tel. 8 322 613

5

Sołectwa:

    Góry Wysokie, Stare Kichary, 

    Nowe Kichary, Gałkowice,

     Kolonia Gałkowice     

Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich

tel. 8 311 431

6

Sołectwa:

    Winiary, Winiarki,

    Kępa Chwałowska

Szkoła Podstawowa w Winiarach

tel. 8 311 190

7

Sołectwa:

    Słupcza, Szczytniki

Szkoła Podstawowa
w Słupczy

tel. 8 311 460

8

Sołectwa:

    Mściów, Nowy Kamień,

    Kamień Łukawski

Szkoła Podstawowa w Mściowie

tel. 8 311 730

  

 

logo – obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

logo - obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do
21.00.

 

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty.

 

  

                                                                                             Wójt Gminy Dwikozy

 

                                                                                             (-) Marek Łukaszek

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:02:19 | Data modyfikacji: 2014-04-14 13:23:43.
Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:02:19
Data modyfikacji: 2014-04-14 13:23:43
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót