Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych na obszarze Gminy Dwikozy

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dwikozy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-27 18:43:19 | Data modyfikacji: 2019-09-27 18:44:57.
POSTANOWIENIENR 209/2019 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r.

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Urząd Gminy w Dwikozach ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy (sala konferencyjna)
Termin: 27 września 2019 r. o godz. 14:00

POSTANOWIENIE w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-24 12:09:27 | Data modyfikacji: 2019-09-24 12:12:14.
POSTANOWIENIE NR 208/2019 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 208/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
- z Postanowienia usunięto załączniki niedotyczące Gminy Dwikozy

 Źródło POSTANOWIENIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-23 20:34:55 | Data modyfikacji: 2019-09-23 20:45:40.
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach o
dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do
obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-13 19:39:32.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dwikozy z dnia 11
września 2019 r.

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-12 13:17:53.
Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na
członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników wyborczych zarejestrowanych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 październik 2019 roku, przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Dwikozach ul. Spółdzielcza 15, pokój nr 15 (sekretariat Urzędu Gminy w Dwikozach) w godzinach pracy urzędu od 7.00 - 15.00 do dnia 13 września 2019 roku.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:30:45.
POSTANOWIENIE NR 196/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W
KIELCACH IV z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
podziału Gminy Dwikozy na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-08-28 12:59:52.
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach
z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie
i pełnionych dyżurach

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-08-27 20:49:17.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie obwieszczeń i plakatów

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY DWIKOZYo miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

W sołectwach: Dwikozy, Słupcza, Gierlachów, Nowy Kamień, Szczytniki, Mściów – słupy i tablice ogłoszeniowe;

w sołectwach: Bożydar, Buczek, Czermin, Gałkowice, Góry Wysokie, Jaroszówka, Kamień Łukawski, Kolonia Gałkowice, Kępa Chwałowska, Nowe Kichary, Nowy Garbów, Romanówka, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha, Stare Kichary, Stary Garbów, Winiarki, Winiary- tablice ogłoszeniowe.

WÓJT GMINY DWIKOZY
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-08-22 14:46:00.
Data wprowadzenia: 2019-08-22 14:46:00
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda