Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Kielcach z dnia 13 października 2023 r.

o unieważnieniu listy kandydatów na posłów Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu. (wyciąg)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-10-13 20:25:30.
Bezpłatny transport do lokalu wyborczego -
ROZKŁAD JAZDY BEZPŁATNEGO BUSA

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego 
w dniu Wyborów do Sejmu RP 
i do Senatu RP zarządzonych na dzień 
15 października 2023 roku

Wójt Gminy Dwikozy informuje, że w związku z wejściem  w życie przepisów nowelizujących ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.), w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

ROZKŁAD JAZDY BEZPŁATNEGO BUSA DO LOKALI WYBORCZYCH

Przystanek I kurs
godzina odjazdu busa 
II kurs
– godzina odjazdu busa
Gałkowice 01 8:00 15:00
Gałkowice 02 8:05 15:05
Gałkowice 04 8:10 15:10
Gałkowice szkoła 8:15 15:15
Stare Kichary 01 8:30 15:30
Góry Wysokie 05 8:40 15:40
Góry Wysokie 03 8:45 15:45
Góry Wysokie 01 8:50 15:50
Góry Wysokie szkoła 8:55 15:55
Czermin 9:10 16:10
Jaroszówka 9:15 16:15
Romanówka  9:20 16:20
Winiary 06 9:40 16:40
Winiary 04 9:45 16:45
Kępa Chwałowska 9:50 16:50
Winiarki 01 9:55 16:55
Winiarki 02 10:00 17:00
Winiary Szkoła 10:20 17:20

Numer telefonu do kierowcy: Marcin – 535-777-177

 

Przystanek I kurs
godzina odjazdu busa 
II kurs
– godzina odjazdu busa
Kamień Łukawski 1 8:00 15:00
Kamień Łukawski 2 8:05 15:05
Nowy Kamień 1 8:10 15:10
Nowy Kamień 2 8:15 15:15
Nowy Kamień 3 8:20 15:20
Nowy Kamień (Świetlica wiejska) 8:25 15:25
Mściów 1 8:40 15:40
Mściów 2 8:45 15:45
Mściów 3 8:50 15:50
Mściów szkoła 8:55 15:55
Rzeczyca  Mokra 1 9:15 16:15
Rzeczyca  Sucha 1 9:25 16:25
Rzeczyca  Mokra 2 9:30 16:30
Rzeczyca Mokra (Świetlica wiejska)  9:35 16:35
Dwikozy 1 9:50 16:50
Dwikozy 2 9:55 16:55
Szczytniki 1 10:20 17:20
Szczytniki (świetlica wiejska) 10:25 17:25

Numer telefonu do kierowcy: Mariusz 605 465 141

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-10-05 14:17:51 | Data modyfikacji: 2023-10-13 20:37:12.
Bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku


Wójt Gminy Dwikozy informuje, że zgodnie z art.37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022r. poz.1277, z późn.zm.) w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.
W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza
o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Wyborcy, o którym mowa wyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz.15.00:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Dwikozach, pokój nr 15 (I piętro)
  • telefonicznie pod nr tel. 15 831-14-71 we. 51
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@dwikozy.gmina.pl
  • Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Wniosek

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-09-28 10:48:23 | Data modyfikacji: 2023-09-28 10:54:11.
Informacja o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych w gminie Dwikozy z funkcjami

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-09-27 18:54:14.
POSTANOWIENIE NR 90/2023 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 25 września 2023 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
8 w gminie Dwikozy

POSTANOWIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-09-25 20:12:09.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w
sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych

POSTANOWIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-09-23 16:32:40.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-09-23 16:30:00.
Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach IV z
dnia 18 września 2023 r.

o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-09-18 13:17:30.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dwikozy z dnia 12
września 2023 r.

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-09-14 19:57:25.
POSTANOWIENIE NR 47/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W
KIELCACH IV

z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dwikozy na stałe obwody głosowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-09-13 13:11:25.
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej
komisji wyborczej w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
15 października 2023 r.

 W związku z wyznaczeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej terminu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na 15 października 2023 r., informujemy o możliwości zgłaszania się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Dwikozy.

Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych
Osoby, które chcą wziąć udział w pracach tych komisji, proszone są o złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Dwikozach (sekretariat) . Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej, a także w Urzędzie Gminy w Dwikozach.  
Przewidywana wysokość diet za udział w pracach komisji: przewodniczący komisji - 800 zł, zastępca przewodniczącego komisji - 700 zł, członek komisji - 600 zł.    

Ważne: kandydatem do składu komisji wyborczej w Gminie Dwikozy może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa świętokrzyskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. Ponadto jest obywatelem polskim oraz najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat.

Zgłoszenie do OKW (wersja PDF)

Zgłoszenie do OKW (wersja DOC)

Zgłoszenie do OKW - uzupełnienie przez komisarza wyborczego spośród wyborców

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-09-06 19:03:33 | Data modyfikacji: 2023-09-06 19:05:04.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-08-23 19:23:32.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie obwieszczeń i plakatów

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY DWIKOZYo miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

W sołectwach: Dwikozy, Słupcza, Gierlachów, Nowy Kamień, Szczytniki, Mściów – słupy i tablice ogłoszeniowe;

w sołectwach: Bożydar, Buczek, Czermin, Gałkowice, Góry Wysokie, Jaroszówka, Kamień Łukawski, Kolonia Gałkowice, Kępa Chwałowska, Nowe Kichary, Nowy Garbów, Romanówka, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha, Stare Kichary, Stary Garbów, Winiarki, Winiary- tablice ogłoszeniowe.

WÓJT GMINY DWIKOZY
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-08-23 17:02:11.
Data wprowadzenia: 2023-08-23 17:02:11
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda