POSTANOWIENIE Nr 369/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W
KIELCACH IV z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy w Dwikozach
w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy w Dwikozach oraz przez Wójta Gminy Dwikozy wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-04-25 10:39:21.
WYCIĄGI Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W
KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego [WYCIĄG]

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego [WYCIĄG]

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-04-10 21:08:18.
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z
dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów na
obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-04-09 19:18:42.
WYNIKI WYBORÓW W GMINIE DWIKOZY

 


Wyniki Wójt Gminy Dwikozy


Wyniki Rada Gminy w Dwikozach


Wyniki Rada Powiatu Sandomierskiego


Wyniki Sejmik Województwa Świętokrzyskiego


FREKWENCJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-04-09 09:04:26 | Data modyfikacji: 2024-04-09 09:12:56.
Składy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Nowym
Kamieniu - aktualny

SKŁAD OKW Nr 14 - Nowy Kamień

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-04-06 09:29:15.
POSTANOWIENIE NR 337/2024 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 6 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w gminie Dwikozy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-04-06 09:25:17.
Bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego 
w dniu Wyborów Samorządowych 2024
zarządzonych na dzień 
7 kwietnia 2024 roku

Wójt Gminy Dwikozy informuje, że w związku z wejściem  w życie przepisów nowelizujących ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.), w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach Samorządowych 2024, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

ROZKŁAD JAZDY BEZPŁATNEGO BUSA DO LOKALI WYBORCZYCH

Przystanek I kurs
godzina odjazdu busa 
II kurs
– godzina odjazdu busa
Gałkowice 01 8:00 15:00
Gałkowice 02 8:05 15:05
Gałkowice 04 8:10 15:10
Gałkowice szkoła 8:15 15:15
Stare Kichary 01 8:30 15:30
Góry Wysokie 05 8:40 15:40
Góry Wysokie 03 8:45 15:45
Góry Wysokie 01 8:50 15:50
Góry Wysokie szkoła 8:55 15:55
Czermin 9:10 16:10
Jaroszówka 9:15 16:15
Romanówka  9:20 16:20
Winiary 06 9:40 16:40
Winiary 04 9:45 16:45
Kępa Chwałowska 9:50 16:50
Winiarki 01 9:55 16:55
Winiarki 02 10:00 17:00
Winiary Szkoła 10:20 17:20

Numer telefonu do kierowcy: Marcin – 535-777-177

 

Przystanek I kurs
godzina odjazdu busa 
II kurs
– godzina odjazdu busa
Kamień Łukawski 1 8:00 15:00
Kamień Łukawski 2 8:05 15:05
Nowy Kamień 1 8:10 15:10
Nowy Kamień 2 8:15 15:15
Nowy Kamień 3 8:20 15:20
Nowy Kamień (Świetlica wiejska) 8:25 15:25
Mściów 1 8:40 15:40
Mściów 2 8:45 15:45
Mściów 3 8:50 15:50
Mściów szkoła 8:55 15:55
Rzeczyca  Mokra 1 9:15 16:15
Rzeczyca  Sucha 1 9:25 16:25
Rzeczyca  Mokra 2 9:30 16:30
Rzeczyca Mokra (Świetlica wiejska)  9:35 16:35
Dwikozy 1 9:50 16:50
Dwikozy 2 9:55 16:55
Szczytniki 1 10:20 17:20
Szczytniki (świetlica wiejska) 10:25 17:25

Numer telefonu do kierowcy: Mariusz 605 465 141

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-28 08:30:02.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-20 17:19:06.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Dwikozach z dnia 20 marca 2024 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-20 12:44:19.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Dwikozach z dnia 20 marca 2024 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-20 12:42:52.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Dwikozach z dnia 20 marca 2024 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Dwikozy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-20 12:39:02.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Dwikozach z dnia 20 marca 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Dwikozach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-20 12:37:04.
Bezpłatny transport do lokali wyborczych

Informacja na temat bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego z lokalu wyborczego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.


Wójt Gminy Dwikozy informuje, że zgodnie z art.37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz.2408) w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego z lokalu wyborczego.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.
W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Wyborcy, o którym mowa wyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać do dnia 25 marca 2024 r. (poniedziałek) do godz. 15.00.
•    osobiście w Urzędzie Gminy w Dwikozach, Sekretariat
•    telefonicznie pod nr tel. 15 831 14 71
•    pocztą elektroniczną na adres e-mail: Dwikozy
•    sekretariat@dwikozy.gmina.pl

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.
Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

WNIOSEK

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-20 10:44:49 | Data modyfikacji: 2024-03-20 12:47:27.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Dwikozach z dnia 14 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Dwikozach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-14 18:07:37.
POSTANOWIENIE NR 270/2024 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-14 18:05:04.
POSTANOWIENIE NR 269/2024 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-14 18:02:35.
Losowanie numerów list kandydatów na radnych w
wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024
r. – ZAPROSZENIE

Gmina Komisjia Wyborcza w Dwikozach zaprasza na losowanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Dwikozach, które odbędzie się 14 marca 2024 r. o godzinie 14:00 w sali nr 26 - Urząd Gminy w Dwikozach.

 

                Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Dwikozach
         / - / Maria Krystyna Wieczorek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-14 11:24:09.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 8 marca 2024 r.

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-08 17:34:50 | Data modyfikacji: 2024-03-08 20:16:28.
POSTANOWIENIE NR 264/2024 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Dwikozach

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-07 13:22:49.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dwikozy z dnia 5 marzec
2024 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Dwikozy podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-06 14:52:35.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Dwikozach z dnia 5 marca 2024 r.

OBWIESZCZENIE w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-05 14:35:01.
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Dwikozach

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Dwikozach:

 

w dniu 11 marca 2024 r. (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 12:00 (ostatni dzień na dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Rady Gminy w okręgach wyborczych obejmujących)

Numer Okręgu Wyborczego 4 obejmujący Sołectwo: Bożydar
Numer Okręgu Wyborczego 7 obejmujący Sołectwo: Nowy Garbów, Sołectwo: Stary Garbów
Numer Okręgu Wyborczego 9 obejmujący Sołectwo: Góry Wysokie, Sołectwo: Stare Kichary

Rejestracja zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Dwikozy
w dniu 11 marca 2024 r. (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 12:00  
w dniu 13 marca 2024 r. (środa) w godzinach od 10:00 do 12:00
w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) w godzinach od 12:00 do 16:00 (ostatni dzień rejestracji zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Dwikozy)

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy w Dwikozach /sala nr 26 I piętro/ ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
Tel. 15 83 11 404, fax nr 15 83 11 404

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Maria Wieczorek

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-05 14:32:09.
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej
komisji wyborczej

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

W związku z podaniem przez Premiera Rzeczypospolitej terminu wyborów samorządowych na 7 kwietnia 2024 r., informujemy o możliwości zgłaszania się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Dwikozy do dnia 8 marca 2024 roku do godziny 15:00.

Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych
Osoby, które chcą wziąć udział w pracach tych komisji, proszone są o złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Dwikozach (sekretariat). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej, a także w Urzędzie Gminy w Dwikozach.  
Przewidywana wysokość diet za udział w pracach komisji: przewodniczący komisji - 900 zł, zastępca przewodniczącego komisji - 800 zł, członek komisji - 700 zł.    

Ważne: kandydatem do składu komisji wyborczej w Gminie Dwikozy może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa świętokrzyskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. Ponadto jest obywatelem polskim oraz najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat.

WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-01 08:20:58 | Data modyfikacji: 2024-03-01 12:33:12.
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list
kandydatów na radnych

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-01 08:15:49.
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Dwikozach

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Dwikozach:

 

w dniu 1 marca 2024 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 14:00
w dniu 2 marca 2024 r. (sobota) w godzinach od 10:00 do 15:00
w dniu 4 marca 2024 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 16:00 (ostatni dzień rejestracji zgłoszeń list kandydatów na radnych)

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy w Dwikozach /sala nr 26 I piętro/ ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
Tel. 15 83 11 404, fax nr 15 83 11 404

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Maria Wieczorek

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-28 14:38:21.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dwikozach

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w DwikozachPrzewodniczący: Maria Krystyna Wieczorek


Zastępca Przewodniczącego: Justyna Eliza Rogozińska

Członkowie Komisji:

Wiktoria Cecuła
Mirosław Krzysztof Kondej
Elżbieta Kulita
Anna Ewa Kwiecień
Agnieszka Polit
Zdzisław Stępień
Agnieszka Anna Strawczyńska

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy w Dwikozach /sala nr 26 I piętro/ ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
Tel. 15 83 11 404, fax nr 15 83 11 404

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-28 14:32:21 | Data modyfikacji: 2024-02-28 14:33:15.
POSTANOWIENIE NR 241/2024 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-26 20:44:19.
POSTANOWIENIE NR 240/2024 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-26 20:42:34.
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 22 lutego 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-23 07:09:18.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie obwieszczeń i plakatów

INFORMACJA
WÓJTA GMINY DWIKOZY


o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024r. na terenie Gminy Dwikozy.

W sołectwach: Dwikozy, Słupcza, Gierlachów, Nowy Kamień, Szczytniki, Mściów – słupy i tablice ogłoszeniowe;

w sołectwach: Bożydar, Buczek, Czermin, Gałkowice, Góry Wysokie, Jaroszówka, Kamień Łukawski, Kolonia Gałkowice, Kępa Chwałowska, Nowe Kichary, Nowy Garbów, Romanówka, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha, Stare Kichary, Stary Garbów, Winiarki, Winiary- tablice ogłoszeniowe.

WÓJT GMINY DWIKOZY
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-15 19:57:29.
POSTANOWIENIE NR 124/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W
KIELCACH IV

z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Dwikozy do stanu faktycznego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-12 14:22:13.
OBWIESZCZENIE Starosty Sandomierskiego z dnia 9
lutego 2024 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-12 12:16:46.
OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Dwikozy z dnia 9
lutego 2024 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dwikozach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-09 20:32:51.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2024 r.

zawierające informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-09 13:23:19.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej
1 2
do dnia 12 lutego 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 22 lutego 2024 r. - zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 27 lutego 2024 r. - powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 4 marca 2024 r.

do godz. 16.00

- utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 8 marca 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 13 marca 2024 r. - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
do dnia 14 marca 2024 r.

do godz. 16.00

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
do dnia 15 marca 2024 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do dnia 18 marca 2024 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

- powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

od dnia 23 marca 2024 r.
do dnia 5 kwietnia 2024 r.
do godz. 24.00
- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 25 marca 2024 r.  - podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braillea, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
- zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski
do dnia 28 marca 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
do dnia 29 marca 2024 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
do dnia 4 kwietnia 2024 r. - poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania
w dniu 5 kwietnia 2024 r.
w dniu 5 kwietnia 2024 r.
o godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 7 kwietnia 2024 r. godz. 7.00-21.00 - głosowanie

 

DO POBRANIA KALENDARZ WYBORCZY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-02-08 09:39:32 | Data modyfikacji: 2024-02-08 10:06:25.
Data wprowadzenia: 2024-02-08 09:39:32
Data modyfikacji: 2024-02-08 10:06:25
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda