Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
2014-08-27 10:39:02
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze Gminy Dwikozy w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.   OKW Nr 1Urząd Gminy w Dwikozachul. Spółdzielcza 15tel. 83 1  ...więcej

Zarządzenie Nr Or.II.0050.296.2014 Wójta Gminy Dwikozy
2014-08-19 14:20:44
z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dwikozy w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 1 sierpnia 2014 r.
2014-08-01 12:17:09
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012 rokuw sprawie podz  ...więcej

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
2014-07-14 08:36:17
  I N F O R M A C J A    WÓJTA GMINY DWIKOZY     o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do S  ...więcej

Skład obwodowych komisji wyborczych - zmiana
2014-05-09 14:50:48
  Skład obwodowej komisji wyborczej w obwodzie Szkoła Podstawowa w Gierlachowie, Gierlachów 96, 27-600 Sandomierz, nr obwodu 4 Lp Imiona Nazwisko Miejscowość zamieszkania 1 Zdzisław   ...więcej

Skład obwodowych komisji wyborczych
2014-05-07 19:37:46
Skład obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dwikozy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.     Skład obwodowej komisji wyborczej w obwodzie Urząd Gminy w Dwikozach, ul. Sp&  ...więcej

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów
2014-04-25 12:14:32
Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych  Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników wyborczych zarejestrowanych komite  ...więcej

Zarządzenie Nr Or.II.0050.271.2014 Wójta Gminy Dwikozy z dnia 14.04.2014 r.
2014-04-14 13:33:32
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 14 kwietnia 2014 r.
2014-04-14 13:02:19
  w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości   ...więcej

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
2014-04-14 12:58:57
  I N F O R M A C J A    WÓJTA GMINY DWIKOZY     o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10