Bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego 
w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 
9 czerwca 2024 roku

Wójt Gminy Dwikozy informuje, że w związku z wejściem  w życie przepisów nowelizujących ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.), w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

ROZKŁAD JAZDY BEZPŁATNEGO BUSA DO LOKALI WYBORCZYCH

Przystanek I kurs
godzina odjazdu busa 
II kurs
– godzina odjazdu busa
Gałkowice 01 8:00 15:00
Gałkowice 02 8:05 15:05
Gałkowice 04 8:10 15:10
Gałkowice szkoła 8:15 15:15
Stare Kichary 01 8:30 15:30
Góry Wysokie 05 8:40 15:40
Góry Wysokie 03 8:45 15:45
Góry Wysokie 01 8:50 15:50
Góry Wysokie szkoła 8:55 15:55
Czermin 9:10 16:10
Jaroszówka 9:15 16:15
Romanówka  9:20 16:20
Winiary 06 9:40 16:40
Winiary 04 9:45 16:45
Kępa Chwałowska 9:50 16:50
Winiarki 01 9:55 16:55
Winiarki 02 10:00 17:00
Winiary Szkoła 10:20 17:20

Numer telefonu do kierowcy: Marcin – 535-777-177

 

Przystanek I kurs
godzina odjazdu busa 
II kurs
– godzina odjazdu busa
Kamień Łukawski 1 8:00 15:00
Kamień Łukawski 2 8:05 15:05
Nowy Kamień 1 8:10 15:10
Nowy Kamień 2 8:15 15:15
Nowy Kamień 3 8:20 15:20
Nowy Kamień (Świetlica wiejska) 8:25 15:25
Mściów 1 8:40 15:40
Mściów 2 8:45 15:45
Mściów 3 8:50 15:50
Mściów szkoła 8:55 15:55
Rzeczyca  Mokra 1 9:15 16:15
Rzeczyca  Sucha 1 9:25 16:25
Rzeczyca  Mokra 2 9:30 16:30
Rzeczyca Mokra (Świetlica wiejska)  9:35 16:35
Dwikozy 1 9:50 16:50
Dwikozy 2 9:55 16:55
Szczytniki 1 10:20 17:20
Szczytniki (świetlica wiejska) 10:25 17:25

Numer telefonu do kierowcy: Mariusz 605 465 141

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-05-28 14:11:07 | Data modyfikacji: 2024-05-28 14:12:57.
POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-05-17 10:13:45.
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w
sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych
komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodach Nr 1 - 7
Miejsce: Urząd Gminy w Dwikozach,
ul. Spółdzielcza 15,
27-620 Dwikozy – pokój nr 26 (1 piętro)
Termin: 22 maja 2024 r. o godz. 13:00

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodach Nr 8 - 14
Miejsce: Urząd Gminy w Dwikozach,
ul. Spółdzielcza 15,
27-620 Dwikozy – pokój nr 26 (1 piętro)
Termin: 22 maja 2024 r. o godz. 14:00

 

 

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-05-16 14:19:08.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 10 maja 2024 r.

o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


 


INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-05-11 09:44:31 | Data modyfikacji: 2024-05-11 09:48:32.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dwikozy z dnia 8 maja
2024 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Dwikozy podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


 


OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-05-08 14:21:08 | Data modyfikacji: 2024-05-08 14:26:46.
Informacja - bezpłatny transport do lokali
wyborczych

INFORMACJA


dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. dla osób z niepełnosprawnością oraz wyborców powyżej 60 roku życia.

Wójt Gminy Dwikozy informuje, że w celu zapewnienia możliwości udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z tej formy transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Dwikozach sekretariat  (I piętro) do dnia 27 maja 2024 roku do godz.15.00. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie (wzór zgłoszenia poniżej) lub w formie elektronicznej: sekretariat@dwikozy.gmina.pl.

Na podstawie takiego zgłoszenia zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami zainteresowani otrzymają informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

ZGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-05-08 11:37:37 | Data modyfikacji: 2024-05-09 09:37:12.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie obwieszczeń i plakatów

INFORMACJA
WÓJTA GMINY DWIKOZY

O miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. na terenie Gminy Dwikozy.

W sołectwach: Dwikozy, Słupcza, Gierlachów, Nowy Kamień, Szczytniki, Mściów - słupy i tablice ogłoszeniowe.
W sołectwach: Bożydar, Buczek, Czermin, Gałkowice, Góry Wysokie, Jaroszówka, Kamień Łukawski, Kolonia Gałkowice, Kępa Chwałowska, Nowe Kichary, Nowy Garbów, Romanówka, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha, Stare Kichary, Stary Garbów, Winiarki, Winiary - tablice informacyjne.

 

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-05-05 20:08:40 | Data modyfikacji: 2024-05-05 20:12:31.
INFORMACJA Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w
Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych
dyżurach

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-04-30 11:25:02 | Data modyfikacji: 2024-04-30 20:27:49.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
18 marca 2024 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-04-24 19:06:08.
Data wprowadzenia: 2024-04-24 19:06:08
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda