Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 1
sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012 rokuw sprawie podziału Gminy Dwikozy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych i Zarządzenia Nr Or.II.0050.292.2014 Wójta Gminy Dwikozy z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Dwikozypodaję do wiadomości wyborców informację  o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

  

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

 

1

 logo   logo

Sołectwo:

    Dwikozy

Urząd Gminy
 w Dwikozach

ul. Spółdzielcza 15

tel. 8 311 471

 

2

logo

 

Sołectwa:

    Bożydar, Rzeczyca Mokra,

    Rzeczyca Sucha

Szkoła Podstawowa w Dwikozach

ul. Sandomierska 55

tel. 8 311 451

3

Sołectwa:

    Buczek, Czermin, Romanówka,  

    Nowy Garbów, Stary Garbów

Szkoła Podstawowa w Starym Garbowie

tel. 8 341 333

4

Sołectwo:

    Gierlachów

Szkoła Podstawowa w Gierlachowie

tel. 8 322 613

5

Sołectwa:

    Góry Wysokie, Stare Kichary, 

    Nowe Kichary, Gałkowice,

     Kolonia Gałkowice     

Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich

tel. 8 311 431

6

Sołectwa:

    Winiary, Winiarki,

    Kępa Chwałowska

Szkoła Podstawowa w Winiarach

tel. 8 311 190

7

Sołectwa:

    Słupcza, Szczytniki

Szkoła Podstawowa
w Słupczy

tel. 8 311 460

8

Sołectwa:

    Mściów, Nowy Kamień,

    Kamień Łukawski

Szkoła Podstawowa w Mściowie

tel. 8 311 730

  logo – obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 logo - obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. zamiar głosowania korespondecyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 17 sierpnia 2014 r.

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednioctwem pełnomocnika jest wyłączone.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 7 września 2014 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do
21.00.

   

                                                                                           Wójt Gminy Dwikozy

                                                                                              (-) Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-08-01 12:17:09.
Data wprowadzenia: 2014-08-01 12:17:09
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót