Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

 I N F O R M A C J A 


 WÓJTA GMINY DWIKOZY


  


o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządonych na dzień 16 listopada 2014 r. na terenie Gminy Dwikozy


   


W sołectwach: Dwikozy, Słupcza i Mściów – słupy ogłoszeniowe;


 


w sołectwach: Bożydar, Buczek, Czermin, Gałkowice, Gierlachów, Góry Wysokie, Kamień Łukawski, Kolonia Gałkowice, Kępa Chwałowska, Nowe Kichary, Nowy Garbów, Nowy Kamień, Romanówka, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha, Stare Kichary, Stary Garbów, Szczytniki, Winiarki, Winiary- tablice ogłoszeniowe. 


 


                                                                  WÓJT GMINY DWIKOZY


                                                                                        /-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-09-04 13:26:24 | Data modyfikacji: 2014-09-30 13:55:14.

Zobacz:
 Wizualizacja Wyborów Samorządowych  . 
Data wprowadzenia: 2014-09-04 13:26:24
Data modyfikacji: 2014-09-30 13:55:14
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót