Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 10
września 2014 r.

 OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY DWIKOZY

 z dnia 10 września 2014 r.

  

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVII/132/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 października 2012 rw sprawie podziału Gminy Dwikozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ze zm.

podaje się do publicznej wiadomości:

  

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dwikozach w wyborach do Rady Gminy w Dwikozach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo: Dwikozy, ulice: Browarna, Górna, Ogrodowa, Rzeczna, Staromiejska, Szkolna, Sandomierska od nr 1 do nr 107 i od nr 122 do nr 125

1

2

Sołectwo: Dwikozy, ulice: Dworcowa, Kolejowa, Mostowa, Nadwiślańska, Polna, Sportowa, Spółdzielcza, Zielna

1

3

Sołectwo: Dwikozy, ulice: Nowa, Prosta, Słoneczna, Spacerowa, Sandomierska od nr 108 do nr 116E

1

4

Bożydar

1

5

Rzeczyca Mokra i Sucha

1

6

Buczek, Czermin, Romanówka

1

7

Nowy i Stary Garbów

1

8

Gierlachów

1

9

Góry Wysokie, Stare Kichary

1

10

Nowe Kichary, Gałkowice, Kolonia Gałkowice

1

11

Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska

1

12

Słupcza

1

13

Szczytniki

1

14

Mściów

1

15

Nowy Kamień, Kamień Łukawski

1

 Siedziba Komisji:

 Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Dwikozach jest Urząd Gminy w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15 – pokój nr 26 (1 piętro),

 telefon nr 15 8311404, faks nr 15 8311404.

  

Wójt Gminy Dwikozy
 /-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-09-10 11:14:28 | Data modyfikacji: 2014-09-30 13:55:22.

Zobacz:
 Wizualizacja Wyborów Samorządowych  . 
Data wprowadzenia: 2014-09-10 11:14:28
Data modyfikacji: 2014-09-30 13:55:22
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót