Obwieszczenie GKW w Dwikozach z dnia 8
października 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DWIKOZACH

 

z dnia 8 października 2014 roku

 

w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów
na radnych  w okręgu wyborczym
Nr 7 w wyborach do Rady Gminy w Dwikozach

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

         Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku ze zgłoszeniem tylko jednej listy

Gminna Komisja Wyborcza w Dwikozach
wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym

Nr 7 obejmującym sołectwa Nowy Garbów i Stary Garbów

 

Termin do dokonania dodatkowych zgłoszeń przedłuża się do dnia
13 października 2014 roku.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach:

9, 10 i 13 października 2014 r. w godzinach od 12:00 do 15:00
w siedzibie GKW w Dwikozach, ul.Spółdzielcza 15 (pok. 26)

 

 

 

                                                                           Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Alojzy Boleń

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:50:09.

Zobacz:
 Wizualizacja Wyborów Samorządowych  . 
Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:50:09
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót