Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 18
lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DWIKOZY
z dnia 18 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Dwikozy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - podaje się do wiadomości publicznej wyborców informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym Nr 14 zarządzonych na dzień 20 marca 2016 r.

Numer obwodu głosowania  Granice obwodu głosowania  Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (nr telefonu) 

Sołectwo:
Mściów 
Szkoła Podstawowa w Mściowie
tel./15/ 83 11 730 

 

 – obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

– obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Lokal obwodowej komisji wyborczej będzie otwarty w dniu głosowania 20 marca 2016 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

Wójt Gminy Dwikozy
(-) Marek Łukaszek

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-22 08:11:37 | Data modyfikacji: 2016-06-06 12:18:23.
Data wprowadzenia: 2016-02-22 08:11:37
Data modyfikacji: 2016-06-06 12:18:23
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót