Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji WyborczychUrząd Gminy w Dwikozach mając na uwadze już ogłoszony na obszarze kraju stan epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. poz. 491 i 522).  zwraca się prośbą aby zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników wyborczych zarejestrowanych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby w wyborach na Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, zgłaszane były drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat@dwikozy.gmina.pl Przyjmowanie dokumentu zgłoszenia można dokonać również w Urzędzie Gminy w Dwikozach ul. Spółdzielcza 15, pokój nr 15 (sekretariat Urzędu Gminy w Dwikozach) w godzinach pracy urzędu od 7.00 - 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu pod numerem tel./fax (+48 15) 831-14-71.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia 2020 roku.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:26:29 | Data modyfikacji: 2020-03-30 10:28:43.
Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:26:29
Data modyfikacji: 2020-03-30 10:28:43
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót