Uchwała Nr XLIV/202/14 Rady Gminy w Dwikozach z
dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIII/198/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dwikozy na 2014 rok.

 XLIV20214.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Autor: Rada Gminy w Dwikozach | Data wprowadzenia: 2014-01-24 18:08:30 | Data modyfikacji: 2014-01-24 18:29:11.
Uchwała Nr XLIV/204/14 Rady Gminy w Dwikozach z
dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania przez Gminę Dwikozy, wspólnie ze Stowarzyszeniem Oświatowo-Kulturalnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie spółdzielni socjalnej „Dziecięcy Świat”.

 XLIV20414.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Autor: Rada Gminy w Dwikozach | Data wprowadzenia: 2014-01-24 18:22:33 | Data modyfikacji: 2014-01-24 18:30:00.
Uchwała Nr XLIV/205/14 Rady Gminy w Dwikozach z
dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/05 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 XLIV20514.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Autor: Rada Gminy w Dwikozach | Data wprowadzenia: 2014-01-24 18:25:42 | Data modyfikacji: 2014-01-24 18:30:21.
Uchwała Nr XLIV/206/14 Rady Gminy w Dwikozach z
dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

 XLIV20614.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Autor: Rada Gminy w Dwikozach | Data wprowadzenia: 2014-01-24 18:27:33 | Data modyfikacji: 2014-01-24 18:30:40.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2014r. .  Sesja z 26-02-2014r.  .  Sesja z 26-03-2014r.  .  Sesja z 30-05-2014r.  .  Sesja z 23-06-2014r.  .  Sesja z 28-07-2014r.  .  Sesja z 22-08-2014r.  .  Sesja z 10-09-2014r.  .  Sesja z 01-10-2014r.  .  Sesja z 07-11-2014r.  .  Sesja z 01-12-2014r.  .  Sesja z 08-12-2014r.  .  Sesja z 15-12-2014r.  .  Sesja z 29-12-2014r.  . 
Data wprowadzenia: 2014-01-24 18:27:33
Data modyfikacji: 2014-01-24 18:30:40
Autor: Rada Gminy w Dwikozach
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda