UCHWAŁA NR IV/12/2014 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:15:40 | Data modyfikacji: 2015-01-05 11:16:24.
UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.

Uchwała

Postanowienie

Uchwała ujednolicona

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:17:12 | Data modyfikacji: 2015-01-13 17:50:35.
UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:18:14.
UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ustalenia diet radnych.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:18:45 | Data modyfikacji: 2015-01-05 11:21:50.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2014r. .  Sesja z 26-02-2014r.  .  Sesja z 26-03-2014r.  .  Sesja z 30-05-2014r.  .  Sesja z 23-06-2014r.  .  Sesja z 28-07-2014r.  .  Sesja z 22-08-2014r.  .  Sesja z 10-09-2014r.  .  Sesja z 01-10-2014r.  .  Sesja z 07-11-2014r.  .  Sesja z 01-12-2014r.  .  Sesja z 08-12-2014r.  .  Sesja z 15-12-2014r.  .  Sesja z 29-12-2014r.  . 
Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:18:45
Data modyfikacji: 2015-01-05 11:21:50
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda