UCHWAŁA NR XLVI/211/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 XLVI21114.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-04-01 21:08:47.
UCHWAŁA NR XLVI/213/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 XLVI21314.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-04-01 21:14:34.
UCHWAŁA NR XLVI/214/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2014 roku.

 XLVI21414.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-04-01 21:15:27.
UCHWAŁA NR XLVI/215/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dwikozy.

 XLVI21514.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-04-01 21:16:15.
UCHWAŁA NR XLVI/216/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.

 XLVI21614.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-04-01 21:16:54.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2014r. .  Sesja z 26-02-2014r.  .  Sesja z 26-03-2014r.  .  Sesja z 30-05-2014r.  .  Sesja z 23-06-2014r.  .  Sesja z 28-07-2014r.  .  Sesja z 22-08-2014r.  .  Sesja z 10-09-2014r.  .  Sesja z 01-10-2014r.  .  Sesja z 07-11-2014r.  .  Sesja z 01-12-2014r.  .  Sesja z 08-12-2014r.  .  Sesja z 15-12-2014r.  .  Sesja z 29-12-2014r.  . 
Data wprowadzenia: 2014-04-01 21:16:54
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda