UCHWAŁA NR XLV/207/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 XLV20714.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-03-05 16:12:53 | Data modyfikacji: 2014-03-05 16:13:34.
UCHWAŁA NR XLV/208/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 XLV20814.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-03-05 16:14:37.
UCHWAŁA NR XLV/210/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. utworzenia sołectwa Jaroszówka w obrębie wsi Romanówka.

 XLV21014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-03-05 16:16:30.
UCHWAŁA NR XLV/209/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2014-2027.

 XLV20914.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-03-14 19:32:31 | Data modyfikacji: 2014-03-28 12:38:49.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2014r. .  Sesja z 26-02-2014r.  .  Sesja z 26-03-2014r.  .  Sesja z 30-05-2014r.  .  Sesja z 23-06-2014r.  .  Sesja z 28-07-2014r.  .  Sesja z 22-08-2014r.  .  Sesja z 10-09-2014r.  .  Sesja z 01-10-2014r.  .  Sesja z 07-11-2014r.  .  Sesja z 01-12-2014r.  .  Sesja z 08-12-2014r.  .  Sesja z 15-12-2014r.  .  Sesja z 29-12-2014r.  . 
Data wprowadzenia: 2014-03-14 19:32:31
Data modyfikacji: 2014-03-28 12:38:49
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda