UCHWAŁA NR XLIX/230/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 XLIX23014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:13:56.
UCHWAŁA NR XLIX/232/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/38/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.

 XLIX23214.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:15:42.
UCHWAŁA NR XLIX/233/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dwikozy.

 XLIX23314.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:16:45.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2014r. .  Sesja z 26-02-2014r.  .  Sesja z 26-03-2014r.  .  Sesja z 30-05-2014r.  .  Sesja z 23-06-2014r.  .  Sesja z 28-07-2014r.  .  Sesja z 22-08-2014r.  .  Sesja z 10-09-2014r.  .  Sesja z 01-10-2014r.  .  Sesja z 07-11-2014r.  .  Sesja z 01-12-2014r.  .  Sesja z 08-12-2014r.  .  Sesja z 15-12-2014r.  .  Sesja z 29-12-2014r.  . 
Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:16:45
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda